Fremtidens kreftbehandling: Hver dag teller – eller?


Event Details


ARENDALSUKA: Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og debatt.

Fremtidens kreftbehandling er en møteserie som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. Under seminarene møter publikum fagpersoner, politikere, helsemyndigheter, bedrifter og organisasjoner fra kreftmiljøet i Norge.

Møtene er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien, Janssen Norge, MSD Norge, AstraZeneca Norge, og de er gratis og åpne for alle.

I Arendal spør vi: Hvordan kan vi få hver dag til å telle for kreftpasienter som venter på behandlingene de trenger for å leve?

Det handler om tid. En rapport fra EFPIA for 2021, utgitt i april, viser at Norge bruker mer tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Probas evaluering av Nye metoder viser også tendensen til at Norge bruker lenger tid enn disse landene på innføring av nye legemidler. Hva kan vi gjøre med dette?

Vi har med oss en liste med behov og løsninger til Arendal!

  • Vi trenger morgendagens behandlingsmuligheter i dag. Under forkostseminaret vil vi få høre om behandlingsmuligheter som vi allerede har, men som vi ennå ikke har tilgjengelig (for alle). Spesialrådgiver Sigrid Bratlie i Kreftforeningen forteller.
  • Vi trenger utvetydige pasientrettigheter.  Publikum får høre et innlegg av Geir Lippestad, uavhengig juridisk fagekspert.
  • Vi trenger mer etablerte samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører for å få fortgang i prosessene. CONNECT er et vellykket offentlig-privat samarbeid som jobber for å innføre presisjonsmedisin i norske sykehus raskere. Vi får høre om dette samarbeidet.
  • Vi trenger at pasientene blir hørt. Pasienter forteller om sine opplevelser.
  • Vi trenger politikere som tar ansvar. Politikere fra de store partiene gir oss sine politiske ambisjoner for fremtidens kreftbehandling.

Moderator er Erik Aasheim

Programmet oppdateres fortløpende.