Velkommen til frokostseminar om samfunnsoppdraget kreft under Arendalsuka 2023. Hvert år får 3,5 millioner europeere diagnosen kreft. Om utviklingen fortsetter, vil tallet være 4,3 millioner i 2035. Kreft er i dag den vanligste dødsårsaken i Norge og i flere europeiske land. Utfordringen på kreftområdet er med andre ord formidabel – og økende. Nettopp derfor har […]

Hvordan vil USAs enorme støttepakke til egen industri påvirke medisinsk innovasjon i Europa og Norge? Amerikanerne har lansert en støttepakke til egen industri, kalt Inflation Reduction Act. Denne vil påvirke investeringer i forskning og innovasjon i USA, og få ringvirkninger for Europa og Norge. Inflation Reduction Act, som ble vedtatt i amerikansk lov i fjor, […]

Digitale løsninger gir store muligheter til å forbedre hvordan vi leverer helsetjenester og behandler pasienter, og nyskapninger åpner nye muligheter for norsk næringsliv hjemme og i utlandet. Dessverre er det slik at selv med 350 000 digitale apper tilgjengelig og 5 millioner daglige nedlastinger på globalt nivå, er det få helsesystemer som klarer å ta […]