Nøkkelen til bedre kreftbehandling er samarbeid


Event Details


CONNECT ønsker velkommen til seminar under Arendalsuka.

CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, LMI, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster.

Under dette seminaret vil du få vite mer om hva CONNECT har jobbet med – og fått til – siden det ble opprettet i desember 2020. Noen av temaene er genetisk testing, norske kliniske studier som et tilbud til kreftpasientene, hvordan helsevesenet og legemiddelselskapene samarbeider for å utvikle bedre behandlinger, og hvordan spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet samarbeider. Programmet rundes av med en politisk debatt om muligheter og utfordringer for presisjonsmedisin for kreftpasienter i Norge.

I programmet får vi blant annet møte:

  • Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
  • Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus
  • Steinar Thoresen, Sr. Medical Consultant Merck Oncology og Medical Director NordicRWE
  • Grethe Foss, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
  • Hege Russnes, patolog ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo
  • Birgitte Lygren, Medical Affairs Manager, Roche Diagnostics
  • Åslaug Helland, onkolog ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo
  • Eli Bergli, Medical Head Oncology, Novartis Norge
  • Ole Alexander Opdalshei,   assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
  • Politikere fra de største partiene på Stortinget

Vel møtt!