CONNECT ønsker velkommen til seminar under Arendalsuka. CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, LMI, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster. Under dette seminaret vil du få vite […]

ARENDALSUKA: Helsenæringen kan skape flere arbeidsplasser og eksportinntekter enn i dag – men det krever en real satsing! Dette er temaet for vårt seminar på onsdagen under Arendalsuka. For å styrke Norges posisjon innen helseindustrien kreves mer offentlig-privat samarbeid. Vi tar diskusjonen om både muligheter og fallgruver. Våger vi å la dette toget gå fra […]

ARENDALSUKA: Fra forskning til forretning – har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? Program: Åpning Fra forskning til innovasjon Hvordan kan de akademiske institusjonene skape innovative studenter og unge entreprenører? Betydningen av lærerunntaket og insentiver Kan institusjonen selv etablerer insentiver for innovasjon? Lykkes politiske tiltak med å skape riktige insentiver? […]

ARENDALSUKA: Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og debatt. Fremtidens kreftbehandling er en møteserie som siden 2015 har stilt spørsmål om hvordan norske kreftpasienter kan sikres den beste behandlingen både i dag og i fremtiden. Under seminarene møter publikum fagpersoner, politikere, helsemyndigheter, bedrifter og organisasjoner fra kreftmiljøet i Norge. […]