Welcome to the 13th Cancer Crosslinks: Driving the translation of scientific insights into clinical practice: from “nice to know” to “need to implement” Cancer Crosslinks will be presented digitally on January 21, 2021. Confirmed speakers include Prof. Ahmad Awada, Jules Bordet Institute, Belgium; Prof. Jérôme Galon, INSERM, France; Prof. Marcela Maus, Harvard Medical School and Massachusetts […]

Velkommen til en politisk helsedebatt med kreftpasienten i fokus, arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien, i samarbeid med AstraZeneca Norge, Janssen Norge og MSD Norge. For nær 40 år siden kom prioritering på agendaen i den norske helsetjenesten. Allerede den gangen så man konturene av en fremtid hvor behandlingsmulighetene kom til å overstige […]