Cancer Mission Hub Norway inviterer til politisk møte for å involvere innbyggere i samfunnsoppdraget kreft. Tid: Mandag, 12. august, 14:30-15:30  Sted: Samfunnsteltet  Kreftrisiko har sammenheng med levevaner og miljømessige faktorer. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan mye gjøres for å minske risikoen. Men hva kan vi gjøre og hvem […]

Har vi forstått at krisen faktisk kommer? En samtale om hvordan vi kan prioritere helse som om det var like viktig som Forsvaret. Tid: Tirsdag 13. august, 08.00-09.30 Sted: Clarion Hotel Tyholmen Arrangører: Kreftforeningen, Legemiddelindustrien, Oslo Cancer Cluster, MSD Norge, AstraZeneca Norge og Johnson & Johnson.   Velkommen til frokostseminar i møteserien Fremtidens kreftbehandling, der vi serverer frokost, innsikt og […]

Velkommen til politisk debatt om veikartet for helsenæringen under Arendalsuka 2024! Et samlet innovasjonsøkosystem kommer med innspill til regjeringens veikart for helsenæringen. Vi er klare til å bidra med konkrete tiltak! Tid: 14. august 2024, 10.00-11.30 Sted: Plenumsalen, Thon Hotel Arendal Arrangører: Veksthuset for verdiskaping, Universitetet i Oslo, Aleap, Health2B, Melanor, HelseOmsorg21-rådet, Norway Health Tech, […]

Velkommen til møte om innføringen av presisjonsmedisin innenfor kreft i Norge. Tid: 14. august, kl 10.30-12.00 Sted: Clarion Hotel Tyholmen Arrangør: CONNECT-konsortiet I 2025 er det forventet at regjeringen legger fram en ny prioriteringsmelding. Hvordan kan denne på best mulig måte ta opp i seg problemstillingene som er vesentlige for persontilpasset medisin? Konsortiet CONNECT er en unik sammeslutning […]