Konsortiet CONNECT inviterer til paneldebatt om presisjonsmedisin i lys av ressurskrisen i helsetjenestene. Vi diskuterer om presisjonsmedisin egentlig er dyrt i et samfunnsperspektiv. Krever det mer eller mindre ressurser å benytte seg av betydelig mer presisjonsmedisin? Hva sier den nye strategien for persontilpasset medisin om framtidsutsiktene for mer presis behandling for norske pasienter, og hvordan […]