Immunonkologi, fremtidens kreftbehandling?


Event Details


Hva er immunonkologi og hvorfor er det et medisinsk gjennombrudd? Hva betyr dette for klinisk praksis, pasientene og samfunnet?

I flere tiår har forskere og leger opparbeidet seg kliniske erfaringer på hvordan man kan påvirke immunforsvaret hos kreftpasienter til å eliminere sykdommen. Dette fagfeltet kalles immunonkologi. Behandlingen baserer seg på å påvirke pasientens eget immunforsvar til å gjenkjenne og eliminere kreftsvulster. I løpet av de siste årene har dette fått stor internasjonal oppmerksomhet og beskrives som et av de største gjennom-
bruddene innenfor kreftbehandling.

Møtet arrangeres av Oslo Cancer Cluster, Bristol-Myers Squibb, Oslo Economics, Ultimovacs og Gambit Hill + Knowlton

WEB-Invitasjon-BMS_Page_2