Fremtidens kreftbehandling: Tilgang til ny kreftbehandling


Event Details


«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?»

Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøte i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden.

Temaet denne gang er tilgang til ny kreftbehandling.

Invitert til møteserien er fagpersoner, pasienter og pårørende, politikere og helsemyndigheter, næringsliv og bedrifter. Møtene er åpne og gratis for alle deltagere.

Medlemsbedriftene AstraZeneca og MSD er medarrangører av møteserien.