Velkommen til et arrangement om persontilpasset kreftbehandling, arrangert av Merck, den 11. august 2021 på Litteraturhuset i Oslo. Puslespillet persontilpasset medisin. Hvilke brikker er på plass? Hvilke mangler vi? Persontilpasset kreftbehandling innebærer store muligheter! Men for at du og jeg skal få tilbud om persontilpasset behandling når vi trenger det, må en rekke brikker være […]