Partnership4Life: Hvordan utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor?


Event Details


Legemiddelindustrien, DNB Healthcare, AbbVie, Novartis og Pfizer inviterer til: A partnership for life ll – Hvordan utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor?

Vi har gleden av å invitere deg til seminaret «A partnership for life»  den 12. februar i Forskningsparken i Oslo.

Norge trenger fremvekst av nye næringer, og helseindustrien gir muligheter for å utvikle en ny sterk kompetanseindustri i Norge. En åpen innovasjonsmodell og samarbeid gir norske oppstartsselskaper større muligheter for å lykkes.

Vi har derfor invitert global bioteknologi- og farmasi-industri, akademia, finansinstitusjoner, investorer, sykehus og politikere til et dagseminar i Oslo. Målet er at vi skal komme ett skritt nærmere å utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor.

Programmet er to-delt. Før lunsj blir det et overordnet fokus med innledninger og en paneldebatt om dette temaet. Etter lunsj skal det være delseminarer hvor ulike aktører vil innlede og utveksle informasjon og erfaringer. Til slutt er det avsatt tid til 1:1-møter mellom aktuelle samarbeidspartnere. Dagen avsluttes med middag på restaurant Lorry i Oslo.