Arendalsuka: En helseindustri som skaper eksport og bedre helsetjenester – hvordan får vi det til?


Event Details


Velkommen til panelsamtale om helseindustrien mellom lederne for de fire nasjonale helseklyngene under Arendalsuka.

Helseindustrien løser to nasjonale utfordringer samtidig: Bedre og mer effektive helsetjenester, og eksportvekst Norge trenger for på sikt erstatte inntekter fra olje og gass.

Nye løsninger innen helseteknologi og livsvitenskap gir muligheter for å hjelpe flere, bedre og kan frigjøre tid for verdifulle ansatte i helse-Norge. Ambisjonen bør være at Norge skal bli ledende på å ta i bruk nye løsninger. Det vil også styrke våre bedrifters eksportsatsing, og gi grunnlag for mange tusen flere arbeidsplasser i helseindustrien. For å få dette til må vi styrke offentlig privat samarbeid. Å bli best i klassen som test-nasjon er et viktig virkemiddel. Sykehus og kommuner må samarbeide bedre og tettere med bedrifter og kunnskapsmiljøer, og det må være møteplasser som knytter dem sammen.

De fire nasjonale klyngene innenfor helseteknologi har over 500 unike medlemmer blant kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner, bedrifter, investorer og kunnskapsmiljøer. Vi går nå sammen om en felles satsing for helse-Norge, og for å styrke eksporten fra helseindustrien. Under Arendalsuka inviterer vi til diskusjon om hva helse-Norge trenger, hvordan helseindustrien kan styrkes, hva vi som klynger kan bidra med og hvordan regjeringen og Stortinget kan styrke satsinger som gjør at nye løsninger utvikles og tas i bruk raskere.

Tid: Torsdag 15. august 2024, 12.00-13.00

Sted: Rygerelektra

Medvirkende:
  • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
  • Lena Nymo Helli, Daglig leder, Norway Health Tech
  • Ketil Widerberg, Daglig leder, Oslo Cancer Cluster
  • Hanne Mette D. Kristensen, Daglig leder, The Life Science Cluster
Arrangører: Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster

Les mer på arrangementssiden En helseindustri som skaper eksport og bedre helsetjenester – hvordan får vi det til?