Fra venstre: Thomas Axelsen, leder for samfunnspolitisk avdeling i Kreftforeningen, er moderator for panelet med politikere. Inger Noer (Venstre), Erlend Svardal Bøe (Høyre), Julianne Ofstad (FrP) og Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet). Foto: Oslo Cancer Cluster

Har partiene en kreftpolitikk?

Under frokostmøtet Fremtidens kreftpolitikk kunne politikere fra fire av partiene på Stortinget diskutere om helsepolitikken deres er relevant for norske kreftpasienter.

Summary: During the breakfast seminar The Future of Cancer Politics four politicians discussed possible health- and cancer policies in their coming party programmes. The seminar was held in Norwegian.

Morgenen 9. april 2024 på Litteraturhuset i Oslo: Fire politikere fra går opp på scenen. De er Inger Noer (Venstre), Erlend Svardal Bøe (Høyre), Julianne Ofstad (FrP) og Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet). I løpet av den neste timen skal de diskutere helsepolitikken sin for neste programperiode, men først tar de til orde for bedre samarbeid i egne rekker.

– Vi vet at flere vil få kreft og overleve kreft framover, og mye av kreftomsorgen er det kommunene som har ansvar for, så jeg er opptatt av at vi får et godt samspill mellom det som skjer nasjonalt, lokalt og regionalt, også politisk, sier Erlend Svardal Bøe, som er medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre.

Julianne Ofstad har gått fra å jobbe med helsepolitikk i stortingsgruppa til FrP til å bli lokalpolitiker i Oslo (hun er varaordfører), og hun oppfordrer også politikerne til å jobbe bedre på tvers av lokale og nasjonale politiske fora.

– Vi må være flinkere til å jobbe på tvers av lokalpolitikerne og de nasjonale og ha en mer helhetlig tilnærming til helsefeletet enn bare å se på hva skjer i kommunene og hva skjer i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Forebygging

Under seminaret viste vi fire korte videoer om relevante temaer for kreftpolitkken. I den første videoen snakker Sara Mjelva, Seksjonsleder for forebygging i Kreftforeningen, om nettopp forebygging.

I videoen stiller Mjelva spørsmålet: Hvordan vil ditt parti bidra til å forebygge sykdom i tiden som kommer?

– Forebygging handler om så himla mye mer enn røykeslutt. Jeg har vært helsebyråd i Oslo, og det handler om å tenke bredere i forebyggingspolitikken, om gode nabolag, å gi folk kunnskap om egen helse, å få med innvandrerbefolkningen og skape nettverk. Folkehelse er kjempeviktig, vi kommer til å knekke om vi ikke tar større grep rundt dette, sier Marthe Scharning Lund, som er leder for bystyregruppa til Arbeiderpartiet i Oslo, og sitter i programkomiteen i Arbeiderpartiet.

– Det dreier seg ikke bare om å få folk til å trene og spise sunnere. Folkehelsebombene er fedme, og alkoholforbruket har økt med 60 prosent på 30 år, og rødt kjøtt har en stor betydning for et bredt spekter av kreftsykdommer. Vi må regulerere når det gjelder usunn mat, og vi må forebygge der vi ser at det faktisk virker, og da trenger vi god forskning på det, sier Inger Noer, som er fastlege i tillegg til at hun sitter i programkomiteen i Venstre.

Diagnostikk

Moderator Thomas Axelsen, leder for samfunnspolitisk avdeling i Kreftforeningen, stiller spørsmålet: Har partiene gjort seg noen tanker om diagnostisering av kreftpasienter?

– Tidligere behandlet man brystkreft med en cocktail av cytostatika, og håpet at noe hjalp, med enorme bivirkninger, og der vi er i dag, med diagnostisk og terapautisk skreddersøm, er enorme fremskritt, og det må vi bare heie på, og vi må bare finansiere det, sier Inger Noer, og legger til at selv om det er dyrt, er en økonomisk oppside at vi sparer masse penger på at folk blir friske raskere.

– Det koster penger å begynne å bruke noe, en kostnad som kanskje vil bli lavere etter hvert. Vi må være flinkere til å ta i bruk nye behandlinger raskere, sier Jualianne Ofstad, og legger til at vi bør se til land som er bedre på ta i bruk ny diagnostikk, og til Sverige, der de har satt seg som mål å utrydde livmorhalskreft ti år tidligere enn vi har her i Norge.

– Mer av kreftbehandlingen framover vil ha behov for mer spesialisering, som lymfekreft, og der vil jeg se til EU, der de har et Mission on Cancer som sier at innen 2030 skal 90 prosent av EUs kreftpasienter behandles i et comprehensive cancer center, sier Erlend Svardal Bøe, og legger til at det for Høyre blir viktig å bygge opp disse kreftsentrene i helseregionene i Norge.

– Jeg blir helt svimmel når folk snakker om CRISPR, men vi er langt unna å gjøre det tilgjengelig for folk, og likevel er det the sky is the limit, sier Marthe Scharning Lund, og referer til all ny teknologi som bedrer nettopp diagnostikk.

Kliniske studier

I den andre korte videoen snakker MSD Norges Hans Petter Strifeldt om behovet for kliniske studier.

Kan vi gjøre mer for å lykkes med kliniske studier?

Erlend Svardal Bøe var statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet da handlingsplanen for kliniske studier ble lagt fram for tre år siden, og han sier at selv om antallet kliniske studier i Norge går ned, bidrar kliniske studier like fullt til at pasientene får raskere tilgang til ny behandling. Han mener at politikerne bør se på en ny handlingsplan, men en annen ting er også viktig:

– Vi bør se på kulturen ute i sykehusene og hvor godt samarbeid vi klarer å ha med industrien og helsenæringen i årene framover.

Inger Noer er enig i at vi bør se på en ny plan for kliniske studier. Hun understreker også at vi må huske på at behandlinger har ulik effekt for menn og kvinner, og at vi derfor også bør se på kvinnehelsemeldingen i denne sammenhengen.

– En ny handlingsplan kunne vært bra for å ha et godt grunnlag, og vi må være konkurransedyktige på dette området. Vi vet at Norge ofte blir nedprioritert av helsenæringen, og det må vi sørge for fra politisk hold, at vi har et godt samarbeid med næringen, sier Julianne Ofstad.

– Vi har et byråkrati i Norge som bruker veldig langt tid på å gi godkjenning for en del utprøvinger, og der har vi en vei å gå, legger Erlend Svardal Bøe til.

Kreftbiobank og helsenæring

I den tredje videoen spiller Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, noen næringspolitiske baller over til politikerne, og en om kreftbiobank.

Trenger vi en kreftbiobank?

– Ja, det tror jeg at vi gjør, sier Erlend Svardal Bøe, og legger til at vi må tiltrekke oss kompetansen hjem til Norge, men også skape et bedre hjemmemarked for å utvikle mer helsenæring i landet vårt.

– Hvordan får vi gjort det?, spør Thomas Axelsen.

– Jeg mener det handler om katapult, som vi ikke har hatt på helse, og nå får vi det. Hvordan får vi ideene bedre i system, svarer Bøe.

– Og skal det komme en katapult på helse, kan den godt komme her i Oslo, sier Marthe Scharning Lund, og legger til at det går an å ha fullt fokus på å etablere helsenæring, få ting på marked, og der har vi et godt utgangspunkt i Oslo.

Julianne Ofstad er enig, og understreker at vi da må legge enda mer til rette for bedre offentlig-privat samarbeid.

– Jeg opplever noen ganger at man har en grunnleggende mistillit til hverandre, og det legger ikke et godt grunnalg for samarbeid, sier hun.

– Det at vi prøver å skape innovasjon og næring ut av forskningsresultater er en kjempegod idé! Det er enormt kapitalkrevende, men det må være mulig, sier Inger Noer, og understreker at Venstre er et parti som hele tida har lagt til rette for gündere.

– Og det kan vel få plass i disse partiprogrammene, håper vi, sier moderator Thomas Axelsen.

Samfunnsøkonomien

I den siste videoen presenterer Erland Skogli fra Menon Economics et samfunnsøkonomisk perspektiv på kreft og teknologi. Teknologikomponenten er en mye større del av totalbudsjettet i forsvaret enn i helsesektoren, og skal vi løse helsepersonellkrisen, må vi også ha en økt satsing på teknologi i helse.

Vi går tom for folk før vi går tom for penger, sa Helsepersonellkommisjonen. Har vi tilstrekkelig kriseforståelse for dette i dag?

– Da jeg ble helsebyråd sov jeg nesten ikke om natta da jeg tenkte på hvordan dette skulle gå. Det handler om å bruke penger på dem vi allerede har, gi dem bedre kompetanse og lyst til tå bli i tjenesten, og om bruk av ny teknologi som frigir tid, det handler egentlig om å jobbe på andre måter, sier Marthe Scharning Lund.

– Det er en krise som er her. Vi må se på om tiltak gir en klinisk relevant merverdi for pasienten eller ikke. Vi må slutte med ting som ikke hjelper, avslutter sier Inger Noer.

– Helsevesenet vårt er også en del av totalforsvaret, og funker ikke helsevesenet, kolapser vi fort i en krigssituasjon, for eksempel, sier Julianne Ofstad til slutt.

Velkommen i Arendal

Seminaret Fremtidens kreftpolitikk er del av møteserien Fremtidens kreftbehandling, som i år arrangeres av Kreftforeningen, Janssen, MSD, AstraZeneca og Oslo Cancer Cluster.

Neste frokostseminar i denne møteserien finner sted tirsdag 13. august 2024 under Arendalsuka. Det er også gratis og åpent for alle, og det vil bli strømmet.

Gikk du glipp av frokostseminaret Fremtidens kreftpolitikk 9. april på Litteraturhuset? Du kan se hele seminaret i opptak på Oslo Cancer Clusters YouTube-kanal.

The post Har partiene en kreftpolitikk? first appeared on Oslo Cancer Cluster.

During Arendalsuka, Thomas Axelsen talked about the political ambitions and compared them with the realities of using new cancer treatments in hospitals. Photo: Media Service video streaming

The Future of Cancer Treatment

What is the The Future of Cancer Treatment all about?

The seminar series The Future of Cancer Treatment (Fremtidens kreftbehandling in Norwegian) usually has two yearly events, always about new possibilities in cancer treatments, and how Norway can be better equipped to keep up with the rapid developments in precision medicine.

It started as a political meeting in 2015, during a political festival in the southern Norwegian town Arendal. The last seminar was also held in Arendal, 18 August 2021.

You can watch the latest Arendal-event on our YouTube channel: 

A collective effort

The series is a collaboration between Oslo Cancer Cluster, Association of the Pharmaceutical Industry in Norway (LMI), the Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen), and the three pharmaceutical companies MSD, AstraZeneca, and Janssen.

Why have the same six partners worked together on the same subject for six years? Part of the answer is the collaboration itself.

The collective effort of hosting these seminars has value to everyone involved. For Oslo Cancer Cluster, facilitating collaborations between members is one of our main functions as a research and industry cluster. In addition, we have a role as a changemaker, in which we aim to improve the framework conditions for cancer innovations in the Norwegian health industry and raising expertise. The Future of Cancer Treatment allows the cluster to act as a changemaker and bring members with common goals together.

At the forefront of cancer care

Behind each seminar, there is of course a great deal of planning. Mattis Dahl Åmotsbakken, Associate Director Policy and Communications at MSD Norway, is one of the permanent members of the planning group, together with the other voices quoted in this article.

“The collaboration between this truly cross-functional team ensures innovative ideas that always are at the forefront of cancer care, constructive exchange and learning for everyone involved, as well as a solid output that both attracts and generates interest among a broad variety of stakeholders,” said Åmotsbakken.

He added that a mature cluster is a well-fitted frame for these kinds of collaborations.

“The fact that Oslo Cancer Cluster is a well-established and experienced cluster ensures efficiency, continuous and profound insights into healthcare policies and a solid perception among stakeholders that output from Oslo Cancer Cluster’s collaborative activities is of high quality and solution minded. The cluster’s accumulated experience and position in the cancer care domain coupled with the continuous generation of innovative ideas make the cluster a unique arena for collaboration and development of actionable solutions to further ameliorate the Norwegian health care system,” said Åmotsbakken.

The common interest

Hege Edvardsen, Senior Advisor at LMI, underlines the variety of audiences the seminars are designed to reach.

“This meeting series is arranged by partners deeply invested in bringing the future of cancer therapies to Norwegian patients, specifically through clinical studies, but also in general. The collaboration ensures that we are looking at this issue from all perspectives, since the meetings are targeted to researchers, clinicians, politicians and government bodies, and also to patients and their next of kin,” said Edvardsen, and added:

“The partnership behind this meeting series is in itself an example of how private-public partnerships can help us challenge each other, build culture and collaboration and together press forward a topic of common interest.”

Astra Zeneca is the second industry partner in the series, and Line Walen, Head of Governmental Affairs at AstraZeneca Norway, has been part of the meeting series planning group for a couple of years.

“The group has a common interest in making effective treatments available for patients and to put focus on obstacles, and suggestions for solutions. It is great to come together among patient organisations, clusters and companies to work towards a common goal on important topics. We hope this seminar series will continue in the years to come, and that this will be a good contribution to the debate on how to make new and effective treatments accessible for the patients who need them,” said Line Walen.

Cancer on the political agenda

The third and final pharmaceutical company involved in the series is Janssen Norway. Marthe Brovold Løberg, Communication and Public Affairs Manager at Janssen, has been part of the planning group since the start in 2015. She said:

“Janssen is very proud to be a collaboration partner in this well-established political meeting series that has highlighted important issues since 2015. We all have a common goal; to secure the best possible cancer treatment, now and in the future, and our focus is to enable fast and equal access to innovative treatment in Norway. Janssen wishes to be a part of the solution for cancer patients. To achieve this, collaboration is key,” said Marthe Brovold Løberg.

Thomas Axelsen, head of the political department at The Norwegian Cancer Society, also part of the planning group, added that cross sectoral collaboration is important for a patient organisation.

“This meeting series has been a great arena for the Norwegian Cancer Society to find common ground and raise important issues together with other actors in a field that is of enormous importance to cancer patients. Even though we sometimes have different perspectives and incentives, most of the time we share a common end goal – and finding together across sectors is both important and necessary for us to succeed at creating better cancer care,” said Thomas Axelsen, and added:

“The most important thing we want to achieve is putting cancer on the political agenda and creating a meeting place where different sectors can come together and offer solutions to existing problems. We want the politicians who attend our meetings to leave with more knowledge, and new input that can lead to needed political action. To some extent I think we have succeeded at this so far.”

Why Arendal

Arendalsuka, the political festival in the southern Norwegian town Arendal, taking place in August, has become an important arena for those who want to improve aspects of Norwegian society and politics. Oslo Cancer Cluster has participated several years to meet key players and accelerate the development of cancer treatments.

There was a natural pandemic pause in Arendalsuka in 2020 but in 2021 the town was once again the hub of politics and organisations for a week in mid-August, and The Future of Cancer Treatment hosted an open breakfast seminar about health data – from politics to clinics.

 

About Cluster Collaborations

In an article series called Cluster Collaborations, we want to highlight the fruitful collaborations in the cluster, underlining the very essence of what Oslo Cancer Cluster is all about, from cancer research to cure.