“New guidelines for patenting in the US – consequences for Norwegian biotechs”


Event Details


The Norwegian Bioindustry Association” host a one day seminar on:

“New guidelines for patenting in the US – what consequences will this have for Norwegian biotechs?”

 

Information in Norwegian:

” Nye retningslinjer for patentering i USA – hvilke konsekvenser vil det få for norske bioteknologiske virksomheter? “

Som følge av avgjørelser i US Supreme Court i Myriad og Mayo sakene, har USPTO innført nye retningslinjer som endrer praksis for patentering av naturlig forekommende produkter og oppfinnelser som anvender naturlover og naturlige prinsipper. Dette får konsekvenser både for patentering av diagnostiske metoder og patentering av DNA, protein, virus, bakterier m.m.

Det vil bli innlegg om :

• “About the new USPTO Guidance and how it will affect what is patentable in US and the rest of the world ?” by Anthony Tridico. PhD, Partner FINNEGAN
• “Inven2 AS –De nye retningslinjer sett fra et TTO-kontor” v/Kirsten Stangebye. IPR Manager, Inven2 AS
• “Hvordan bruker svensk lifescience IPR for å sikre sin stiling og en lønnsom fremtid” v/ Susanne Ås Sviborg, Director General, Swedish Patent and Registration Office (PRV)
• “Om norsk patentpraksis – hva er patenterbart av bioteknologiske oppfinnelser” v/Kari Simonsen, European Patent Attorney, Partner, Onsagers AS
• “Om tematikken biotek-IP og hva som bestemmer valg av patentkontor og hvor en vil patentere” v/John-Sigurd Svendsen, professor, Universitetet I Tromsø/Lytix Biopharma AS
• “Betydningen av patent for innhenting av kapital og hva er et patent verdt ?” v/Thorvald Steen,partner, Magelan Corporate AS