Kliniske studier – fra ord til handling


Event Details


Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Inven2 & Helse SørØst inviterer til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling» hos Forskningsrådet tirsdag 20. januar 2015.

Påmeldingsfrist 14. januar 2015.

Det foreligger i dag flere gode initiativer og tiltak som bidrar til å øke den kliniske forskningen i Norge. Samtidig har Norge fått sin første nasjonale strategi innenfor helseområdet, HelseOmsorg21 med konkrete forslag som skal bedre samarbeidet mellom helsetjeneste, akademia og næringsliv. Det er nå på tide å operasjonalisere initiativene og øke den kliniske forskningsaktiviteten.

Ingen deltakeravgift – meld deg på her.

Program