Digitalisering av investor relations funksjonen


Event Details


Markedet er i stadig endring. Den teknologiske utviklingen går fortere, og nye kommunikasjonskanaler dukker opp. På Byte sitt seminar 11. desember tar vi for oss hvilke konsekvenser dette får for hvordan man jobber med Investor Relations. Sammen med Crux Kommunikasjon og Oslo Market Solutions vil vi gi deg innsikt og praktiske råd om hvordan du kan møte kravene som stilles og hva som er best practice for IR-informasjon på nett.

Les mer om seminaret her