Clinical studies within cancer immunotherapy


Event Details


Norsk Biotekforum og  Smerud Medical Research International AS  inviterer til møte i møteserien om klinisk utprøvning.

 Registration

Program:

  • Kliniske studier innenfor cancer immunterapi  – Introduksjon  v/Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS
  • Faglig bakgrunn for immunoterapi og oversikt generelt om temaet – Professor Gustav Gaudernack, Oslo Universitetssykehus
  • Bedriftspresentasjoner:

o   Ultimovacs AS v/Øyvind Arnesen, CEO

o   Vaccibody AS v/Ole Henrik Brekke , CEO

o   Targovax AS

·       Kaffepause 30 min

  • Service-enhetene: