Biotekforum: Hva kan gi Norge en fremgangsrik biotek-næring?


Event Details


Norsk Biotekforum inviterer til “Bioteknologisk Brennpunkt”: Hva kan gi Norge en fremgangsrik biotek-næring?

Påmelding

Det serveres kaffe/te, rundstykker  og frukt fra kl 11.30.

Program:

Møteleder: Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS

 • “Biotechnology in Europe  – The tax, finance and regulatory framework and global policy comparison” Presentasjon av Ernst & Young/EuropaBio rapporten v/ Tommy Romskaug, partner, Ernst & Young AS, Oslo
 • Hvordan skape en fremgangsrik biotek-næring i Norge ved bruk av bioteknologiske metoder?
  – Biotek for medisin og helse – Hva er viktig for å kunne lykkes?  v/Olav Flaten, Hunemo AS (tidl. medisinsk dir. GSK)
  – Gassbasert fermentering som en norsk innfallsport til industriell bioteknologi v/Arild Johannessen, daglig leder, Bioprotein AS
  – Blå bioteknologi – hvordan bruke bioteknologiske metoder for å utvikle havbruksnæringen?  v/Odd Magne Rødseth, AquaGen AS
  – Grønn bioteknologi – Fra sorte til grønne karboner v/ Johan C Løken, Det norske Skogselskap, styreleder
 • Paneldebatt – Hvordan bør bioteknologiaktørene samarbeide om møteplasser, internasjonal profilering og innspill til myndigheter m.v.?