Ultimovacs satser sterkt på videre utprøving av lovende kreftvaksine

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs AS henter NOK 75 millioner til finansiering av videre kliniske studier. Selskapet har gjennomført tre vellykkede fase I-studier for sin terapeutiske vaksine mot kreft. Over 50 kreftpasienter har deltatt i studiene. Studiene viser at mer enn 80% av pasientene får aktivert sitt immunsystem som følge av denne behandlingen.

Bilde: Administrerende direktør Øyvind Kongstun Arnesen, kreditering: Charlotte Sverdrup

Eksisterende aksjonærer og ansatte bidrar med NOK 55 millioner, mens Watrium AS skyter inn NOK 15 millioner av totalt MNOK 20 millioner fra nye aksjonærer.
«Studiene er relativt små, men gir klare signaler om at vaksinen kan gi positive kliniske effekter for pasientene», sier Øyvind Kongstun Arnesen som er administrerende direktør i Ultimovacs.

I de nye kliniske studiene som skal igangsettes ønsker selskapet å dokumentere at vaksinen kan gi betydelig behandlingsgevinst for kreftpasienter.

Ultimovacs er ett av flere norske selskaper med tilknytning til Oslo Cancer Cluster som ligger langt fremme i utviklingen av nye behandlingsformer mot kreft basert på immunterapi. Norge ligger langt fremme innenfor immunterapi og har et godt grunnlag for å utvikle en næring med internasjonalt potensial. «Vår teknologi, som har sitt utspring fra Radiumhospitalet, kan vise seg å gi et betydelig bidrag i utviklingen av nye metoder for kreftbehandling», sier Øyvind Kongstun Arnesen. Vaksinen vil over de neste 2-3 årene testes ut på mer enn 250 pasienter i flere land.

Ultimovacs har over det siste året styrket sin organisasjon vesentlig og har nå 10 ansatte.
«Vi har et svært kompetent team på plass for videre utprøving og kommersialisering av vaksinen internasjonalt», fortsetter Øyvind Kongstun Arnesen.

Ultimovacs har solide finansielle eiere som Gjelsten Holding AS, Canica AS, Sundt AS og nå kommer også Watrium AS inn som ny aksjonær. I den forbindelse vil Kristin Wilhelmsen fra Watrium tre inn i styret i Ultimovacs. Inven2 AS og Radiumhospitalets Forskningsstiftelse er også betydelige eiere i Ultimovacs.

Ultimovacs er verdsatt til NOK 475 millioner før innhenting av ny kapital. DNB Markets og Arctic Securities har bistått selskapet som finansielle rådgivere og tilretteleggere av transaksjonen.
«Vi er meget tilfreds med å ha en bred sammensetning av kapitalsterke, langsiktige og kompetente eiere som bidrar aktivt til den videre utviklingen av selskapet», sier styreleder Ketil Fjerdingen.

__________________________________________________________________________________

Ultimovacs AS er et norsk selskap som arbeider med å utvikle immunterapi mot kreft i form av en universell, terapeutisk kreftvaksine.  I dag har selskapet 10 ansatte som holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet. Selskapet er i ferd med å avslutte sitt fase I-program hvor man har fått data om sikkerhet, valg av dose og vaksinens evne til å aktivere immunsystemet. Med støtte i disse dataene går selskapet nå videre til fase II for å undersøke om vaksinen har positiv effekt på kreftsykdom. Ultimovacs største eiere er Gjelsten Holding AS, Inven2, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Langøya Invest, Canica AS og Sundt AS.