Targovax successfully completes a 70 MNOK financing

Immunotherapy specialist Targovax announces completion of a 70 MNOK financing, mainly from new investors. The share issue was significantly oversubscribed.

CEO Hanne M Kristensen states; “The capital increase of 70 MNOK will make us able to continue developing Targovax’s pipeline of immunotherapies targeting RAS mutated cancer forms, and also gives us a strong position to develop Targovax as a company”.

Chairman Jónas Einarsson comments; “This is an important step forward for Targovax, and clearly shows that the Norwegian investment community has opened its eyes to our sector.”

Datum and partners represent the largest new group of shareholders, and look forward to working together with the company management in the years to come, to develop the company’s potential.

Arctic Securities ASA is the manager for the share issue. The company will be OTC-listed shortly after completion of the financing round.

Read more about Targovax here.

 In Norwegian:

Immunterapi-spesialisten Targovax annonserer i dag gjennomføringen av en suksessfull kapitalutvidelse på 70 MNOK (11.5 MUSD), hovedsakelig fra nye investorer. Kapitalutvidelsen var vesentlig overtegnet.

CEO Hanne M Kristensen sier: “Kapitalutvidelsen på 70 MNOK gjør oss i stand til å fortsette å utvikle Targovax’ pipeline av immunterapi rettet mot RAS-muterte kreftformer, og gir oss en solid posisjon for å utvikle Targovax som selskap.“

Styreleder Jónas Einarsson kommenterer; “Dette er et viktig skritt fremover for Targovax og viser med all tydelighet at investormiljøet for alvor har fått øynene opp for vår sektor.“

Datum og partnere representerer den største nye gruppen av aksjonærer, og ser frem til å arbeide med selskapets ledelse i årene fremover for å utvikle selskapets potensial.

Arctic Securities ASA har vært tilrettelegger for kapitalutvidelsen. Selskapet vil bli OTC-listet kort tid etter gjennomføring av kapitalutvidelsen.