Oslo Cancer Cluster Incubator receives SIVA-funding

The governmental agency SIVA will support the Oslo Cancer Cluster Incubator with MNOK 15 over the next 10 years in order to develop cancer treatment from companies that spins out from strong cancer research.

– Oslo Cancer Cluster is leading within a research field that is of great importance for Norway and the World. An Incubator will contribute to more commersialisation, more start-ups and a faster way to the market, says Roy Strømsnes, Head of Communcation in Siva.

Bjørn Klem, General Manager of the Incubator, is very pleased with the support from Siva.

– The  support from SIVA is very important for us. The road to the market for cancer biotechs is demanding, and it is crucial to support the start-ups in the critical first years in order to create more succeful companies.

The Oslo Cancer Cluster Incubator will be situated in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park, that will open in August 2015.

 


Read the press release here – Norwegian only:

Krafttak for norsk kreftindustri

 Siva støtter Oslo Cancer Cluster Inkubator med totalt 15 millioner til å utvikle kreftbehandling fra bedrifter som bygger på sterk norsk kreftforskning.

Hvert år får omtrent 30 000 nordmenn kreft. Ringvirkningene er store i kjølvannet av en slik beskjed, både for den det gjelder, familie, venner og jobb. Heldigvis blir mange friske eller lever godt med kreften.

Mest solgte i verden
Det er likevel mange kreftformer vi ikke klarer å behandle, og tradisjonell kreftbehandling som stråling og kjemoterapi har alvorlige bivirkninger. Dette er grunnen til at Oslo Cancer Cluster Inkubator åpner dørene neste år, med mål om å utvikle morgendagens kreftbehandling fra norsk kreftforskning i verdensklasse. Dette vil utgjøre en forskjell for kreftpasienter over hele verden, ikke bare i Norge.

Kreftmedisinen Algeta utviklet til behandling av menn mer prostatakreft med spredning som kom på markedet i 2013, var i 2014 den den femte mest solgte nye kreftmedisinen i verden. Dette viser hvor stort behov det er for nye, innovative behandlinger og at norske bedrifter er helt i front.

– Oslo Cancer Cluster er ledende innen et forskningsfelt som har enorm samfunnsverdi for Norge og verden. En inkubator vil bidra til mer kommersialisering, flere nyetableringer og raskere vei fra laboratorium til marked, sier Roy Strømsnes som er kommunikasjonsdirektør i Siva.

Skal få støtte til suksess
Oslo Cancer Cluster Inkubator skal hjelpe flere kreftselskaper å lykkes med å utvikle sin behandling av ulike kreftformer.

– Hos oss skal forskerne og gründerne få leie lab, kontorplass og samtidig ha tilgang til et nettverk av kompetansepersoner som de kan trekke på når de trenger det. Veien til markedet er krevende, og vi skal hjelpe bedriftene i den kritiske oppstartsfasen for å skape flere suksesbedrifter, sier Bjørn Klem som starter som leder av Oslo Cancer Cluster Incubator i januar 2015.

Klem viser til at da det norske kreftselskapet Algeta ble solgt for 18 milliarder norske kroner til Bayer, så styrket den norske kronen seg.

Kommersialiseringsselskapet Inven2 mener Oslo Cancer Cluster Inkubator vil være med å bygge norsk helsindustri.

– Oslo Cancer Cluster Inkubator er en svært viktig byggestein på veien mot en slagkraftig helsenæring i Norge. Der vil oppstartselskaper møte stor industri og være tett på banebrytende kreftforskning, og inkubatoren vil gi dem større sjanser for å lykkes med å bringe nyttige produkter til markedet, sier Ole Kristian Hjelstuen, daglig leder i Inven2.

Betyr mye for pasientene
Oslo Cancer Cluster er overbevist om at inkubatoren som nå skal utvikles vil bety mye for kreftpasienter over hele verden.

– Vi er utrolig glad for denne støtten fra Siva, dette betyr mye for bransjen og vil bety mye for pasientene. Siva er også en av eierne av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, som gjør at vi får samlet hele verdikjeden innen kreftforskning- og utvikling på ett sted i Oslo, sier Ketil Widerberg, leder av Oslo Cancer Cluster som er en nettverksforening som samler hele kreftmiljøet i Norge og knytter det opp mot lignende organisasjoner internasjonalt.

Oslo Cancer Cluster har siden 2010 hatt en liten inkubator i sine kontorlokaler på Lysaker og har bare god erfaringer med det.

– Vi ser at det å sitte sammen gir gunstige synergier og det er flere av selskapene som har kommet lengre enn antatt med utviklingen av sine kreftbehandlinger på grunn av dette, sier Widerberg.

Kontaktpersoner:

Oslo Cancer Cluster Inkubator:
Bjørn Klem // daglig leder // mobil: 92 41 61 56

Oslo Cancer Cluster:
Ketil Widerberg // daglig leder // 915 77 990

Siva
Roy Strømsnes // kommunikasjonsdirektør // 909 3 3 114
Om oss:

Oslo Cancer Cluster Inkubator

Oslo Cancer Cluster Inkubator tilbyr kontor og laboratorier til forskere og start-ups som utvikler kreftbehandling. I tillegg får leietagerne tilgang på et bredt nettverk av kompetente støttespillere. Målet til inkubatoren er å utvikle flere bedrifter fra norsk kreftforskning, samt bidra til at bedriftene lykkes. Det er per i dag noe ledige lokaler i Inkubatoren som åpner offisielt 24. august 2015.
www.occincubator.com

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er en not-for-profit medlemsorganisasjon som samler hele kreftmiljøet i Norge. Klyngen er i tillegg den eneste innen helse som har status som Norwegian Center for Expertise. Vår visjon er å akselerere utviklingen av morgendagens kreftbehandling til det beste for kreftpasientene. www.oslocancercluster.no

Siva

Siva gir næringslivet rom til å vokse gjennom å investere i eiendom, innovasjonsselskap og utvikling av oppstartsmiljø. Selskapets hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet. www.siva.no

Inven2

Inven2 er innovasjonsselskapet til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og kommersialiserer idéer fra forskningen. I 2013 opprettet Inven2 syv selskaper og inngikk 31 lisensavtaler. Selskapsporteføljen til Inven2 er på 32 selskaper og er nå verdt 1,6 milliarder kroner, inkludert en rekke selskaper som utvikler legemidler mot kreft. www.inven2.no