Nye midler til stimulering av helseforskning i EU

Helseforskere kan få støtte til deltagelse i Horisont 2020 søknader fra to nye utlysninger:

 

Den ene ordningen gir støtte til nasjonalt samarbeid  innenfor særlig strategisk viktige områder. Samarbeidet skal være mellom aktører på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer, og skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.

 

Den andre ordningen skal støtte deltagere i EU-søknader med helsetema, som havnet på kommisjonens reserveliste i å søke på nytt.

 

Les mer om HELSE-EU ordningene her