Kom med innspill til Helsedatautvalget

Ekspertutvalget for helsedata ønsker innspill fra Oslo Cancer Cluster sine medlemmer om hvordan man kan utnytte opplysninger i sentrale helseregistre, kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker på en bedre måte.

Vi ønsker innspill til konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre dagens system for tilgang til helsedata. Dette gjelder både til forskning og til tjenester/innovasjon.

Send dine innspill innen 15.11 til:

Les mer om ekspertutvalget her: