Career Day at University of Oslo

News4

Real Karriere is the meeting arena for industry and companies and the students within technolgy and natural sciences at the University of Oslo. February 12 Real Karriere invites companies to have a stand, set up speed-dates with students and/or present them selves. 

Please find more information here:

You may register your company here: https://nettskjema.uio.no/answer/60769.html

Questions regarding this event may be adressed to:
Kristina E. Sæterdal, e-mail: realkarriere@mn.uio.no, mbile: +47 95819674 web page: uio.no/realkarriere

 


Real Karriere ved Universitetet i Oslo er en kontaktarena for bedrifter og våre studenter innen realfag og teknologi.

Ved å delta på Real Karriere kan du profilere din bedrift gjennom:
● Stand
● Speed-intervjuer i egne lokaler med påmeldte studenter
● Bedriftspresentasjoner

Alt vil skje i Vilhelm Bjerkes’ hus.

Opplegg for dagen:
12.00 Åpning av standområdet. Servering av kaffe og kake
16.00 Mingling i studentkjelleren med matservering, underholdning og premieutdeling.

For å gjøre denne dagen mer attraktiv for begge parter ønsker vi at:
● Dere har informasjon om mulige sommerjobber og/eller faste jobber om dette er mulig
● Dere er tydelige på kompetansen dere søker
● Hold gjerne egen konkurranse på standen, der premien blir delt ut under minglingen

Vi vil fra vår side forberede studentene best mulig for denne dagen.

Meld på din bedrift via nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/60769.html

Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no, 95819674 Nettside: uio.no/realkarriere

Priser
Prisene (ekskl. moms) inkluderer profilering av bedriften i forkant av arrangementet og matservering.
– Stand, 2 meter bred: 6 000,-
– Stand, 3 meter bred: 10 000,-
– Speed-intervju: 3000,-
– Bedriftspresentasjon (20 min): 5000,-

Profilering: Som deltaker på Real Karriere vil din bedrift profileres på nettsider og i brosjyren som deles ut til studentene.