Helsepolitikere og helsetopper fikk lov til å drømme i Arendal. Her sitter Karita Bekkemellem (Legemiddelindustrien), Sveinung Stensland (Høyre), Ruth Grung (Arbeiderpartiet) og Kirsten Haugland (Kreftforeningen).

Fremtidens kreftbehandling i Arendal

Picture of group discussing during Arendalsuka.

Gikk du glipp av frokostmøtet vårt i Arendal? Her kan du få det med deg likevel!

Fremtidens kreftbehandling handler om helsedata, persontilpasset medisin, kreftvaksiner og ambisiøse forskere og pådrivere. 

Noen av disse pådriverne kunne du se og høre under vårt frokostmøte i Arendal 15. August 2018. Møteserien “Fremtidens kreftbehandling” er et samarbeid mellom Kreftforeningen, MSD (Norge), Legemiddelindustrien, AstraZeneca, Janssen og Oslo Cancer Cluster. 

 

 

De ambisiøse forskerne kommer fra MetAction, det eneste studiet gjennomført i Norge som bruker en bredspektret prøve av arvematerialet i kreftsvulsten for å avgjøre hva slags behandling hver pasient bør få. Det er virkelig persontilpasset behandling.

— Vi har behandlet pasienter med spredningssvulst. Vi har tatt en prøve og sekvensert DNA i kreftsvulsten. Vi har sett på alle genene som vi i dag vet at er viktig for kreftutvikling, sier Gunhild M. Mælandsmo, biolog ved Oslo Universitetssykehus.

Det er en komplisert infrastruktur i denne behandlingen, og mange eksperter er involvert, før onkologer kan komme fram til hva slag persontilpasset behandling pasienten skal få. MetAction har rett og slett bygget opp en infrastruktur for ekspertene der de kan bruke hverandres kompetanse for å gjøre et tilpasset behandlingsvalg.

Pasientene har hatt nytte av dette. 6 av 26 pasienter hadde effekt av behandlingen og 2 hadde langvarig effekt og er nå tilbake i jobb. Dette er pasienter som var i et stadium av kreft der de var helt uten andre alternativer.

Etter 26 pasienter tok pengene i forskningsprosjektet slutt.

Forskerne og kreftlegene vet fortsatt ikke om de får penger til å fortsette.

— Dette er teknologi som finnes i dag. Vi har vist at vi kan gjøre dette i dag på sykehuset. Helsepolitikerne må ta beslutningen om at dette skal bli tilgjengelig for vanlige kreftpasienter, presiserer kreftkirurg Kjersti Flatmark.

Du kan lese mer om Metaction og se dem in action under Cancer Crosslinks i januar 2018 i denne saken (på engelsk)

Du kan høre hva helsepolitikerne Sveinung Stensland fra Høyre og Ruth Grung fra Arbeiderpartiet har å si til dette i videoen over, i samtale med Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien og Kirsten Haugland fra Kreftforeningen.

Der vil du også kunne lytte til Giske Ursin fra Kreftregisteret og Jonas Einarsson fra Radforsk i samtale om verdiene i norske helsedata og helseregistre, og norske firmaer som utvikler fremtidens kreftbehandling.