Nasjonal konferanse i persontilpasset medisin


Event Details

  • Date:
  • Categories: ,

NorPreM arrangerer sin årlige nasjonale konferanse i persontilpasset medisin.

Formål: Inspirere fagfolk i spesialisthelsetjenesten til jobbe mer tverrfaglig og nettverksbasert. Gi fagfolk innblikk i beslutningsprosesser som må benyttes for implementering av nye tjenester i det offentlige helsevesenet. Gi helsemyndigheter og lederlinjer i helseforetakene en forståelse av hva PM – feltet trenger av ressurser og endringer for implementering av nye helsetjenester.

Les mer om konferansen her