Biobank Norway coordinates Norwegian biobanks with the health industry to ensure that the valuable biosamples are used to develop new, breakthrough treatments.

How will biobanks accelerate cancer research?

Biobanks ­– the powerful tools in cancer research you may have never heard of.

 

Biobank Norway is a national research infrastructure that comprises all public biobanks in Norway and represents one of the world’s largest existing resources within biobanking. They are also a member of Oslo Cancer Cluster, through NTNU, and represent an exciting initiative in the endeavour to develop precision medicine.

 

A biobank is a storage facility that keeps biological samples to be used for medical research. The samples come from population-based or clinical studies.

 

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Christian Jonasson, the Industry Coordinator for Biobank Norway, connects businesses with Norwegian biobanks to accelerate medical research. He said that more biobanks now work with the health industry and benefit from added value in the process.

“It is the health industry that will ultimately bring new therapies to patients.”
Christian Jonasson

Biobank Norway has developed several strategic areas for Norwegian biobanks. They have built automated freezers for secure long-term storage, with advanced robotised systems that can retrieve barcoded biological samples. They have initiated new biobanks, established new IT systems and also developed policies for public-private collaborations. Also, they have contributed to strategic processes that promote increased utilization of Norwegian health data, including the national Health Data Program.

Ultimately, Biobank Norway aims to facilitate collaborations between the global health industry and Norwegian biobanks to accelerate innovation in the life sciences, disease prevention and treatment.

“Biobanks are one of the most important tools in precision medicine.” Christian Jonasson

 

Biosamples may be used for important, life-saving cancer research. For example, to develop new immunotherapies, such as T cell therapy. Photograph by Christopher Olssøn

 

A competitive edge

Norway has been collecting biological samples for the last 30-40 years. For example, one of the world’s largest birth cohort studies, the Mother and Child study (called MoBa) was initiated in 1999. It included 100 000 newborns with mother and father, which totalled over 285 000 participants over a ten-year period. There are numerous other Norwegian health studies, which have involved hundreds of thousands of people, such as the HUNT study and the Tromsø study.

Moreover, the Norwegian Radium Hospital have collected countless valuable samples from cancer patients over the years from both regular clinical care and from clinical research studies. Hospitals across Norway also continually collect and save diagnostic samples, which may be used for medical research at a later stage.

The number of biobanks and the rigorous collection of clinical data in health registers in Norway represent unique assets for medical researchers.

“Norway has a competitive edge on its health data infrastructure.” Christian Jonasson

 

Sharing the data

However, Jonasson also points out that the health registers in Norway are too fragmented. To combat the problem, Biobank Norway are helping the Norwegian Directorate of eHealth to develop a Health Data Program. The digital platform, called the Health Analytics Platform (HAP), will collate copies of relevant data from the various health registers, providing a single point of easy access for researchers.

Biobank Norway also has a long-term vision to collect all biobank data and health data in a common platform. This is a necessary step to unleash a larger national precision medicine initiative. First, they want to organise the data from the four largest population-based cohort studies in one place. In a couple of years, this database would hopefully include 400 000 people, which is a very attractive cohort for medical research.

“We need to attract leading actors from the international health industry and Norwegian start-ups in real collaborations with biobanks.” Christian Jonasson

Important medical research is already being conducted in biobanks across Norway. Jonasson said that there now needs to be a plan to market Norwegian health data and biobanks internationally to spur innovation further.

 

Biosamples are also used for sequencing of the human genome, to develop more precise diagnosis and treatment of cancer.

 

The hidden key

To unlock the potential of biobanks, the biological samples need to be analysed and converted into meaningful data, which can be an expensive and laborious process.

Finland, for example, has begun to collect biological samples from 500 000 individuals. One single database holds all phenotypic data, such as diagnosis and treatment, and all genotypic data, which is the mapping of the human genome.

In the UK, there is the Genomics Project, which has already sequenced the DNA (the coded parts of the human genome) of 100 000 patients. The UK Biobank are aiming to sequence the DNA of half a million brits.

Jonasson hopes that such ambitious initiatives will be imported to Norway to build the biobank infrastructure further and provide meaningful data for medical research. He adds that public-private collaborations will be key to drive and fund such large scale initiatives.

Biobank Norway is currently in the process of extending into its third phase and aims to continue to improve the biobanks, the partner institutions and global research collaborations in the future.

 

 • Do you need help with your research and innovation project using biobanks in Norway?
  E-mail Christian Jonasson.
 • For more information, please visit the official website of BioBank Norway.

 

Sign up to OCC newsletter

Kronikk: Dine helsedata kan styrke helsenæringen

This opinion piece was first published on 9 May 2019 in Dagens Medisin, by Ketil Widerberg, General Manager at Oslo Cancer Cluster, and Christian Jonasson, Senior Adviser at NTNU. Both are also members of a work group for innovation and business development for the Health Data Program for the the Norwegian Directorate of eHealth. Please scroll to the end of this page for an English summary.

 

Vi får nye forretningsmodeller innen helse som er basert på digitalisering og persontilpasset medisin. Her kan Norge virkelig lede an!

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Christian Jonasson, seniorforsker ved NTNU.

Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

HELSE BLIR digitalisert og medisin blir tilpasset den enkelte pasienten. Dette er to megatrender som vil endre forretningsmodellen for helseindustrien. Forrige uke kom Stortingsmeldingen om nettopp helsenæringen. Den åpner for store muligheter for Norge.

I bilindustrien erstatter gradvis digital mobilitet den tradisjonelle boksen på fire hjul. Et eksempel er at Tesla blir verdsatt høyere enn tradisjonelle bilprodusenter blant annet for sin evne til kontinuerlig datainnsamling fra bilene. I helsenæringen vil vi se det samme.

 

NYE MODELLER. Med digital persontilpasset medisin vil nye forretningsmodeller vokse frem. Vi ser eksemplene daglig: Roche, et globalt legemiddelselskap, har nylig kjøpt opp helsedataselskapet Flatiron. Oppkjøpet gjorde de for å kunne utvikle nye kreftbehandlinger raskere, for nettopp tid er viktig for kreftpasienter som kjemper mot klokka. Et annet legemiddelselskap, AstraZeneca, har ansatt toppleder fra NASA. Norske DNVGL, som tradisjonelt har jobbet med olje, gass og shipping, har nå helsedata som et satsingsområde.

Helsemyndigheter erkjenner også endringen mot mer datainnsamling. Legemidler blir mer målrettede og brukes på stadig mindre undergrupper av pasienter. Dette utfordrer hva som er nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gi pasienter tilgang til ny behandling. Mens det i dag er kunnskap om gjennomsnitt for store pasientgrupper som ligger til grunn for beslutninger om nye behandlingsmetoder, er det med persontilpasset behandling nettopp viktig å ta mer hensyn til individer og små undergrupper. De amerikanske helsemyndighetene (FDA) har derfor lagt frem retningslinjer for hvordan helsedata kan brukes som beslutningsgrunnlag for nye legemidler.

 

NORSKE FORTRINN. Legemiddelverket i Norge gir uttrykk for at de også ønsker å være i front i denne utviklingen – for også de ser at helsedata gir bedre beslutningsgrunnlag.

Hvordan kan så Norge lede an? Norge har konkurransefortrinn knyttet til et sterkt offentlig helsevesen, landsdekkende person- og helseregister og biobanker som kan knyttes sammen gjennom våre unike fødselsnummer. Dette er få land forunt! Derfor kan vi utnytte dette konkurransefortrinnet for å ta en posisjon i den store omveltningen av helsesektoren og helsenæringen.

Nedenfor følger noen forslag som vi mener vil styrke Norges stilling.

 

PLATTFORM. Vi kan starte med å lage en norsk dataplattform. Selskap leter globalt etter helsedata av god kvalitet. La oss utvikle en dataplattform hvor helsedata er raskt og sikkert tilgjengelig for norske og utenlandske aktører. Et eksempel er helseanalyseplattformen. Her må data gjøres tilgjengelig for alle aktører og for alle legitime formål. Samarbeidsmodeller må utvikles som sikrer at verdiskapingen blir i Norge og pasientene får bedre behandling.

Vi kan utvikle bedre økosystemer. Verdiskapingspotensialet for helsedata ligger i skjæringspunktet mellom offentlig og privat. Dagens offentlige forvaltere av helsedata må derfor samarbeide tettere med norske oppstartsbedrifter og internasjonale aktører.

 

INNSYN. Vi kan bruke personvern som konkurransefortrinn. Hver og en av oss eier våre egne helsedata. Derfor er det viktig med digitale plattformer som gir oss innsyn i egne helsedata.

Hvordan vi kommer til å bruke helsedata om få år, er vanskelig å forutse, akkurat som det var vanskelig å forutse hva konsesjonsutlysningen for oljeutvinning i 1965 ville føre til. Historien viser imidlertid at slike avgjørelser kan ha stor betydning for fremtidens verdiskapning i Norge, og for pasienter i hele verden. La oss derfor ikke overlate til tilfeldighetene hva vi i Norge gjør med våre helsedata.

 

 

English summary:

Digitalisation and precision medicine are influencing emerging business models in the health industry. It is time for Norway to lead the way!

As precision medicine develops, data gathering becomes ever more important. Instead of relying on results from a big patient group, cancer researchers are using big data to find out how treatments can be customised for small patient groups and individual patients.

Norway has a competitive advantage on health data: thanks to its strong public health sector, national health registers and biobanks that can be connected to unique personal ID numbers.

We suggest creating a common platform for Norwegian data, where high quality data can be accessed securely by legitimate national and international companies. Through collaborative models, we can ensure that the medical breakthroughs stay in Norway and benefit the patients. We need to develop better ecosystems that inspire simple collaboration between international key players, Norwegian start ups and the public agencies that handle health data.

Data privacy can be used as an asset. If we ensure everyone has complete access and insight into their own personal health data, people can be empowered to share it for the common good.

The decisions we make today will have great ramifications for the future value creation in Norway and for cancer patients across the world. We should not leave it up to chance.

 

Sign up to OCC newsletter

Anette Weyergang demonstrated the PCI technology to the Norwegian Prime Minister Erna Solberg during her visit to Oslo Cancer Cluster Innovation Park.

Radforsk to invest NOK 4.5 million in cancer research

Radforsk, the Radium Hospital Research Foundation, a partner of Oslo Cancer Cluster, is awarding several million Norwegian kroner to new research that fights cancer with light.

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment. Since its inception in 1986, Radforsk has allocated NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. This year, four researchers will be awarded a total of NOK 4.5 million. One of them is Anette Weyergang, who will receive NOK 3.75 million over a three-year period.

“I’m so happy for this grant. As researchers, we have to find funding for our own projects. I didn’t have any funding for the project I have now applied and been granted funds for,” says Anette Weyergang.

Anette Weyergang is one of the researchers who has received funding from Radforsk.

Anette Weyergang is a project group manager and senior researcher in a research group led by Kristian Berg. The group conducts research in the field of photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). Radforsk’s portfolio company and Oslo Cancer Cluster member PCI Biotech is based on this group’s research.

What is PDT / PCI? Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer cells or organs affected by cancer.

 

Weyergang is the first researcher ever to receive several million kroner over the course of several years from Radforsk.

“We have donated a total of NOK 200 million to cancer research at Oslo University Hospital, of which NOK 25 million have gone to research in PDT/PCI. We have previously awarded smaller amounts to several researchers, but we now want to use some of our funds to focus on projects we believe in,” says Jónas Einarsson, CEO of Radforsk.

By the deadline on 15 February 2019, Radforsk received a total of eight applications, which were then assessed by external experts.

 

The new research focuses on how to use light to release the cancer drugs more efficiently inside the cancer cells.

 

New use of PCI technology

PCI is a technology for delivering drugs and other molecules into the cancer cells and then releasing them by means of light. This allows for a targeted cancer treatment with fewer side effects for patients.

Weyergang will use the funds from Radforsk to research whether PCI technology can be used to make targeted cancer treatment even more precise.

“The project aims to find a method for delivering antibodies to cancer cells using PCI technology. This has never been done before, and if we succeed, it can open up brand new possibilities for using this technology,” says Weyergang.

Initially, she will focus on glioblastoma, which is the most serious form of brain cancer. Glioblastoma is resistant to both chemotherapy and radiotherapy, and has a very high mortality rate.

“This is translational research, so human trials are still a long way off. We will now use both glioblastoma cell lines and animal experimentation to test our hypothesis. We do this to establish what is called a “proof of concept”, which we need to move on to clinical testing,” says Weyergang.

 

The other researchers who have received funding for PDT/PCI research from Radforsk in 2019 are:

 • Kristian Berg and Henry Hirschberg Beckman: NOK 207,500
 • Qian Peng: NOK 300,000
 • Mpuldy Sioud: NOK 300,000

 

What is Radforsk?

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.

 

Sign up to OCC newsletter

From left to right: Jacques Li, Sam Chong, Diana Murguia Barrios and Jason Yip studied how patient recruitment to clinical trials can be improved in Norway with both financial and non-financial incentives.

Should Norway implement a clinical trial league table?

The students in the picture are Jacques Li, a doctor and entrepreneur from France; Diana Murguia Barrios, an economist and political scientist from Spain; Jason Yip, a chemistry engineer from England; and Sam Chong, a lawyer and economist from Malaysia and Australia.

We asked four MBA students from Cambridge University to evaluate how patient recruitment practices in Norway can be improved.

The number of clinical trials in Norway has been declining over the last few years. There are many reasons behind this trend, but until now there have been few concrete solutions. With the number of cancer patients on the rise, there is a growing need for access to better treatments.

Oslo Cancer Cluster asked four students from Judge Business School at Cambridge University to research how the number of clinical trials in Norway can be improved. The students were Jacques Li, a doctor and entrepreneur from France; Diana Murguia Barrios, an economist and political scientist from Spain; Jason Yip, a chemistry engineer from England; and Sam Chong, a lawyer and economist from Malaysia and Australia.

“The number of clinical trials in Norway is less than half of the number in Denmark.”

The group focused on one of three factors that influence the number of clinical trials in Norway, namely: the patient recruitment practices. After a comparative analysis with other European countries, they came up with two main recommendations on how Norway can improve patient recruitment.

 

Image och doctors and nurses walking in corridor

How do we motivate hospitals and doctors to recruit more patients to clinical trials?

 

One: Motivating hospitals

The group compared patient recruitment in Norway to France, United Kingdom and USA. Norway was the only country where hospitals don’t have any non-financial incentives to recruit patients to clinical trials. If a hospital’s reputation could be improved in a concrete way by having clinical trials, patient recruitment could also be improved.

The group proposed to create a league table for all hospitals, with cancer trial participation as one of the metrics. This would create competition between hospitals, encourage collaboration between smaller hospitals and larger ones, and make information about clinical trials accessible to patients.

If hospitals were ranked against each other based on clinical trial output, they would more actively recruit into trials due to the reputational incentive.” 

The group also uncovered a misalignment between the funding source and the implementers of the clinical trials. Funding is passed from the Norwegian Health Ministry to the regional health authorities, instead of directly to the hospitals who conduct the trials. The group recommended that the hospitals need direct financial incentives to conduct the trials.

“Regional health authorities in Norway need to ensure that funding provided to them for research is passed down to the hospitals conducting clinical trials.” 

 

How do we raise awareness among patients and doctors about clinical trial participation?

 

Two: Raising awareness

A second discovery in the report was the lack of awareness about clinical trials among both patients and doctors. Patients in Norway lack access to relevant information that would empower them to opt into clinical trials. There was similarly a lack of exposure to clinical trials among early career doctors and a lack of initiatives to collaborate on clinical trials among advanced career doctors.

“Raising awareness among stakeholders is key to improve clinical trial recruitment.” 

The students suggested working in partnership with patient organisations to raise awareness among patients. They recommended a national awareness campaign to inform where patients can find up-to-date information about clinical trials. All hospitals could keep lists of their ongoing clinical trials available on their websites.

If patients knew the benefits of clinical research, they would select a hospital that is ranked highly.” 

The group also provided recommendations to raise awareness among doctors to work on clinical trials. Rotational programs and supplementary courses on research methods and clinical trials may spark interest among medical students to pursue work in clinical trials. Seminars and workshops can help to both raise awareness and inspire collaborative efforts among doctors in their advanced careers.

 

Oslo Cancer Cluster wishes to extend a big thank you to everyone who agreed to be interviewed for this research project:

 • Ali Areffard, Medical team, Bristol Myers Squibb
 • Øyvind Arnesen, Chairman of the Board, Oslo Cancer Cluster
 • Siri Kolle, Vice President Clinical, Inven2
 • Jónas Einarsson, former Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster and one of the founders of Oslo Cancer Cluster Innovation Park
 • Maiken Engelstad, Deputy Director, Ministry of Health and Care Services
 • Katrine Bryne, Senior Advisor, Legemiddelindustrien (LMI)
 • Kristin Bjordal, Business Manager for Research Support and Research Manager in Oslo Hospital Service (OSS) and Chairman of the Board of NorCrin
 • Ida Kommandtvoll, Advisor, Department of Strategy and Analysis, The Norwegian Cancer Society
 • Knut Martin Torgersen and medical team, Merck
 • Steinar Aamdal, the founder of The Clinical Trial Department, Oslo University Hospital

 

View and download the following PDF of the Cambridge report to learn more.
Note: This is a short version of the report, the fuller version also includes an Appendix containing detailed information about all the underlying data and interview material. Please get in touch with Communications Adviser Sofia Lindén if you are interested in reading the full Appendix.

 

Sign up to OCC newsletter

Jeg vil gjerne legge lista høyt og foreslå en felles database for data fra kliniske studier, hvor både firmaer og myndigheter har tilgang til helsedata umiddelbart etter at hver pasient har fått sin behandling, skriver Ketil Widerberg.

Hvordan gjør vi våre mest intime data til gull?

The following opinion piece was written by Ketil Widerberg, General Manager at Oslo Cancer Cluster, and published in Aftenposten on 1 May 2019. It is a response to an opinion piece written by Nikolai Astrup, the Norwegian Minister of Digitalization, which was published on 22 April 2019. The texts are only available in Norwegian, but a short summary in English is available at the bottom of this page.

 

Helsedata er en voksende gullåre, men vi kan ikke grave i den uten videre.

 

I Aftenposten 17. april svarer digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) på en appell om våre verdifulle data.

Astrup påpeker at data ikke kan sammenlignes med olje, for det er ikke staten, men hver og en av oss, som eier våre egne personopplysninger.

Det gjelder i høyeste grad de mest intime av våre data: helsedata.

 

En gullåre av data

Helsedata er en voksende gullåre, men vi kan ikke grave i den uten videre.

Hadde vi ikke først bygd opp beskyttelse av norske data og kompetanse, ville ikke prosjekter som DoMore blitt til.

Forskerne i DoMore bruker avansert bildeanalyse for å gi mer presise kreftprognoser. Samtidig ville ikke prosjektet eksistert uten internasjonale data og kompetanse.

For næringen som jeg jobber i, helsenæringen, er spørsmålet hvordan vi skal unngå å falle i digitaliseringsfellen. Der har mediebransjen landet.

Facebook og Google får all verdens data gratis gjennom samtykke og tar dermed livsgrunnlaget fra tradisjonelle aktører.

 

Trenger god strategi for kunstig intelligens

For norsk helsenæring blir de to strategiene som digitaliseringsministeren snart lanserer, digitalisering i offentlig sektor og kunstig intelligens, svært viktige. I en strategi for offentlige data oppfordrer jeg derfor til at fremskritt innen presisjonsmedisin tas med.

Da Kreftregisteret ble etablert på 50-tallet, forsto ingen den fulle nytteverdien av et slikt register. I dag tiltrekkes forskere og bedrifter fra hele verden for å få bruke data derfra.

Det viser hvorfor vi også i dag bør samle inn mer helsedata enn vi kan dra nytte av umiddelbart.

Hvordan finner vi balansen mellom god bruk av helsedata for å skape næring og rå utnyttelse av store firmaer? Her trenger vi en god strategi også for kunstig intelligens, som tar inn over seg denne balansegangen i helsedata.

Kunstig intelligens gjør presisjonsmedisin mulig på et helt annet nivå enn vi er på i dag, med mye høyere presisjon i behandlingen.

 

Ressurs for pasienter

For fremtidens presisjonsbehandling er helsedata ressursen vi må samle på. Vi må samle inn helsedata som gjør behandlingen bedre for neste pasient. Og vi trenger en struktur av dataene der både firmaer og myndigheter har tilgang til dem.

Jeg vil gjerne legge lista høyt og foreslå en felles database for data fra kliniske studier, hvor både firmaer og myndigheter har tilgang til helsedata umiddelbart etter at hver pasient har fått sin behandling.

Dette kan bidra til raskere tilgang til ny behandling og bedre oppfølging av pasienter med sykdommer som kreft.

Data former kreftbehandling og skaper nye tilbud til pasienter. Hvordan sikrer vi verdien av dataene? Skal vi gi dem bort for å bygge forskning og industri, skal vi ta så mye penger som vi kan for dem, eller skal vi prøve å finne på noe midt imellom?

I arbeidet med de nye strategiene bør våre mest intime data bli diskutert – med sikte på å skape verdi og næring av dem.

 

 

Short summary in English:

The question Astrup raised in his opinion piece concerned how data sharing can be improved across the public sector in Norway.

Widerberg responds by highlighting how we can make use of our health data to create added value and a successful health industry, without allowing large multinational corporations exploit the data freely.

Artificial intelligence makes precision medicine possible on a much higher level than today. We need to collect health data in order to improve treatments for future patients.

Widerberg therefore proposes a database where health data from all clinical trials is made available to both private and public bodies. This would contribute to making better treatments available sooner and provide better follow-up to patients suffering from diseases, such as cancer.

 

Sign up to OCC newsletter

Supporting cancer research with IP rights

Why are legal services an important part of Oslo Cancer Cluster? We asked Andrew Wright from Potter Clarkson to explain why they became a member.

 

Oslo Cancer Cluster helps to connect start ups and entrepreneurs in the cancer field to the legal service providers they need. There are many reasons why a law firm specialising in intellectual property (IP) rights is an important part of a cancer cluster. IP rights play an essential role in securing protection, and developing the value, in an idea or invention.

Andrew Wright, a partner in the law firm Potter Clarkson, member of Oslo Cancer Cluster.

Andrew Wright, a partner in Potter Clarkson, explained why they became a member of Oslo Cancer Cluster:

“We have, for a long time, recognised the important developments in the field of oncology being pursued by members of the Oslo Cancer Cluster.

“This is an exciting time to be involved with Oslo Cancer Cluster, and Potter Clarkson thrives on opportunities to interact, and collaborate, with scientists and innovative companies that have ground-breaking ideas and an enterprising outlook.”

 

Why IP protection?

– To build value to attract investors and support ongoing development;

– To realise value in an invention by out-licencing to a commercial partner, in order to generate a funding stream; and/or

– To create exclusivity for the next stage of your commercial plans.

Source: Potter Clarkson

 

Supporting growth

A law firm with experts in IP rights can support innovators and entrepreneurs. They can provide guidance and assistance when seeking to obtain protection for new ideas, developments and inventions.

“Strong protection through relevant IP rights can be critical to the success of any start up or developing business. We believe that there is the potential for outstanding synergy between the needs of the members of Oslo Cancer Cluster and the support that Potter Clarkson offers.” Andrew Wright, Potter Clarkson

 

Building value

Early-stage companies in the cancer field often face great challenges when commercialising their products. Their ideas may only exist on a conceptual level or their products may be at a pre-clinical stage. It can take a company many years to bring a product to market, after developing their technologies and seeking the necessary approvals. It is critical that these companies can fund the ongoing development during this period.

“The decision of whether or not to invest, and the scale of any investment, will typically be based on how well the technologies that form the core of a company have been protected by suitable IP rights.” Andrew Wright, Potter Clarkson

 

Patent protected

Patents are often the main form of IP right. The objective of a patent application is typically to obtain protection for the general concept that underlies an invention, to provide a legally-enforceable right that can prevent competitors either from copying the invention itself, or from launching a closely-related equivalent based on the same concept.

Strong patent rights can provide companies with the ability to control the future commercialisation of their inventions. An owner of patent rights can also negotiate with other companies for licensed access to their invention, whether they want to commercialise it directly or develop it towards a collaborative product.

Entrepreneurs or start ups can apply for patents themselves through the European Patent Office, but it is often a complicated process. Therefore, it may be a good idea to get some advice from a patent professional.

 “Having patent protection, or the opportunity to obtain patent protection, provides strong and commercially-relevant coverage for the core technology of the company and being able to present a plan for generating and supporting future IP, can be key to the success of a Lifescience start up.” Andrew Wright, Potter Clarkson

 

Biotech meets law

All the patent professionals at Potter Clarkson hold degrees in scientific subjects, for example in biotechnology or pharmaceuticals. Their professionals often work across disciplines, which is good as Iinovations do not always fit ‘neatly’ into only a single field of technology.  For example, computer-implemented inventions are increasingly used in the field of therapies and diagnostics, and medical devices become ever more important in the delivery of therapies. In this case, the patent professional needs the experience to work across such inter-disciplinary fields.

“We pride ourselves on being technically knowledgeable, on having the ability to quickly immerse ourselves in your specialist area of science, to rapidly understand your invention, and to ask the right questions.” Andrew Wright, Potter Clarkson

 

For more information about the members of Oslo Cancer Cluster that offer legal services or advice on IP rights, please visit their official websites:

 

Sign up to OCC newsletter

Fra venstre: Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, ledet en panelsamtale om offentlig-privat samarbeid under lanseringen 25. april. I panelet var Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia og Gunnar Sæter, forskningssjef og professor ved Oslo Universitetssykehus.

Ny rapport: Helsenæringens verdi 2019

Rapporten gir innsikt i en næring som i 2018 omsatte for 142 milliarder kroner.

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge: næringen kan løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene og samtidig bli en av våre største næringer, med eksport til et globalt marked.

Den fjerde Menon-rapporten om helsenæringens verdi går nærmere inn på tallene bak disse mulighetene.

 

Viktige funn i rapporten:

 • Omsetningen i helsenæringen var på 142 milliarder kroner i 2018.
 • Helsenæringen er global og bedriftene i industrien vender seg mot internasjonale markeder tidlig.
 • Helserelatert eksport var på over 23 milliarder kroner i 2018.
 • Næringen er avhengig av ny kapital i utviklingsløpet: fire av ti bedrifter hentet inn ny egenkapital i 2018.
 • Helseindustrien er en gründernæring: en av ti bedrifter er i gründerfasen.
 • Det er en svært FoU-intensiv næring, der spesielt kliniske studier er viktig. Likevel falt antall søkte industrifinansierte kliniske studier fra 175 i 2000 til bare 72 i 2018.

 

I rapporten defineres Helsenæringen som private aktører i hele verdikjeden innen helse i Norge.

 

Hjemmemarked og risikokapital

Mye er på plass for norsk helsenæring, men i følge Menon mangler to ting: Det ene er et stort hjemmemarked med kompetente, krevende lokomotivkunder. Det andre er langsiktig risikokapital for raskere utviklings-, kommersialiserings- og vekstprosesser.

– Det som er litt fint med de to utfordringene, er at de henger tett sammen. Lykkes man med det første, er sjansene store for å lykkes med det andre, understreket Erik W. Jakobsen, Managing Partner i Menon Economics, under lanseringen.

 

En internasjonal næring

Under lanseringsarrangementet i Næringslivets Hus i Oslo 25. april, ble enda et utspill lansert:

Innovasjon Norge med samarbeidspartnere, blant annet Oslo Cancer Cluster, lanserte en global strategi for norsk helseindustri. Den heter “Pioneering sustainable health”.

– Helse er en «born global næring», og det må vi nå utnytte. Vi må gjøre norske helseløsninger bedre kjent internasjonalt. Visjonen er å tredoble norsk helseindustri innen 2030, sa Hans Eirik Melandsø, sektoransvarlig helseindustri i Innovasjon Norge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var også med på arrangementet og presenterte hovedpunkter fra Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen, som ble lansert 5. april. Stortingsmeldingen kan du lese på nettsidene til Regjeringen.

Hvordan kan norsk helsenæring lykkes i å ta en internasjonal posisjon? Det er et nøkkelspørsmål som går igjen i rapporten fra Menon, Stortingsmeldingen om helsenæring og posisjonen “Pioneering sustainable health”.

– Vi ligger i et helsenæringsnabolag. Sverige er store, Danmark er veldig store. Det er en stor fordel at “the Nordic region” er kjent for og har kompetanse på dette fra før. Det må vi utnytte bedre, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Ordskifte mellom stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). De var enige om behovet for bedre samarbeid mellom private og offentlige aktører.

 

Offentlig-privat kulturendring

En bedre kultur og insentiver for samarbeid er et annet viktig poeng når norsk helsenæring diskuteres.

– For mange private aktører møter skepsis, stengte dører og problematisering når de forsøker å samarbeide med det offentlige. Vi må ha tjenester som slipper næringen til, slik at næringen også kan forstå hva som skal til, sa Torbjørn Røe Isaksen.

– Det jeg savner i Stortingsmeldingen, er klyngene og TTO-ene. Når vi ser på Menons vekstrater for industrien, ser vi at det er noe som fungerer bra. Framover bør vi gjøre mer av det som fungerer, og ikke bare finne på nye virkemidler. I en videre strategi bør klyngenes rolle få en større plass og utvikles, sa stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

 

Du kan lese hele rapporten her:

Bilde av Menon-rapporter om Helsenæingens verdi 2019

Menon-rapporten Helsenæingens verdi 2019

 

 

Lenker til Menon-rapportene om helsenæringens verdi fra tidligere år:

Rapport fra 2018

Rapport fra 2017

Rapport fra 2016

 

Menon-rapporten utgis av: 

Andre relevante saker: 

Meet our new members

Oslo Cancer Cluster proudly presents the new members that have joined our organisation during the first quarter of 2019.

 

The new members represent a valuable addition to our non-profit member organisation, which encompasses the whole oncology value chain. By being a part of Oslo Cancer Cluster, our members are connected to a global network with many relevant key players in the cancer research field. Our members contribute to this unique ecosystem and ensure the development of innovative cancer treatments to improve patients’ lives.

 

HalioDx

HalioDx is an immuno-oncology diagnostic company providing immune-based services, which guide cancer care and contribute to precision medicine. HalioDx executes biomarker studies and develop diagnostic devices, in accordance with regulations and in partnership with biopharmaceutical companies. By being a member of Oslo Cancer Cluster, HalioDx can collaborate with academia and industry to deliver clinical research and diagnostic tools that help find the right therapy for the right patient.

“Immuno-oncology and precision medicine are two main focuses of interest for Oslo Cancer Cluster and this is the reason why HalioDx decided to become a part of Oslo Cancer Cluster.” 

“We are convinced that this collaboration will be of mutual benefit and we hope that HalioDx’s comprehensive clinical research platform will represent a great tool for the academic and pharma members who would like to better understand drugs mechanisms of action and identify the right patients for the right therapy.”
Aurélie Fugon, Associate Director, HalioDx

 

 

 

MultiplexDX

MultiplexDX is a biotech corporation with the aim to eliminate misdiagnosis of cancer disease. The company’s idea is to create 100% reliable, quantitative, affordable and personalised diagnostic tests. By combining tissue visualisation and sequencing technologies, they can accurately quantify 7 or more cancer markers, generating a specific “barcode”. This unique barcode can then specify the type of cancer and suggests which personalised treatment and medicines to be used, and how long the therapy should last.

“We believe that Oslo Cancer Cluster is the best cancer cluster in the world representing the entire oncology value chain that we want to be part of.” Pavol Cekan, CEO, MultiplexDX

“We plan to create strategic partnerships with Oslo Cancer Cluster members to bring our breast cancer diagnostic test, Multiplex9+, to the market as soon as possible. In assistance with Oslo Cancer Cluster and its members, we want the breast cancer patients to benefit from our 100% accurate, reliable and diagnostic test at the earliest convenience.” 

 

Sanofi (Norway)

Sanofi is a global pharmaceutical company and one of their main areas of treatment concerns oncology. Every year, they invest 15% of their revenue into research and development. They do phase I, II and III clinical trials to get new medicines approved for treatment. They want to remain innovative, because they believe that the research they perform today will contribute to preventing and treating diseases in the future.

“Sanofi has a long legacy with R&D in oncology. In the years to come oncology and hematology will be one of the biggest therapeutic areas at Sanofi.

“By becoming a member of Oslo Cancer Cluster we believe that we are able to contribute to unlocking tomorrow’s science by supporting the latest advances in treating cancer in Norway and beyond.” Britt Moe, General Manager, Sanofi (Norway)

“This is especially interesting since in the treatment of cancer, new mechanisms of actions and developments, such as immune-oncology therapies, are very much in the focus.” 


Thommessen

Established in 1856, Thommessen is a leading commercial law firm with offices in Oslo, Bergen, Stavanger and London. The firm provides advice to Norwegian and international companies as well as organisations in the public and private sectors, ranging from start-ups, via small and medium size companies to large multi-national corporations. Thommessen covers all business related fields of law.

“We believe that early identification of potential legal issues before they arise is important.” Mirella Gullaksen, Head of Projects and Business Development, Thommessen

“Investing in early phase biotech/oncology companies should be about the relevant team, technology and product breakthrough. All other risks relating to the company, and investments should be reduced to a minimum”. 

 

 • This post is the first in a series of articles, which will introduce the new members of our organisation every three months.
 • Follow us on Facebook or subscribe to our newsletter to always stay up to date!
 • To find out who else is involved in Oslo Cancer Cluster, view the full list of members.

 

Sign up to OCC newsletter

From the left: Hakan Köksal, PhD student, and Pierre Dillard, scientist, are splitting cells in the lab at Oslo Cancer Cluster Incubator. They are two of the scientists behind the new Norwegian study described in this article.

The first Norwegian CAR

Made in Oslo by a team of researchers from Oslo University Hospital, the first ever Norwegian CAR T cell is now a fact. A potential treatment based on this result depends on a clinical study.

A new Norwegian study shows a genetically modified cell-line with great potential as treatment for patients that are not responding to established CAR T cell therapies. This form of immuno-therapy for cancer patients has recently been approved in many countries, including Norway.

“We hope that the Norwegian authorities will be interested in transforming this research into benefits for Norwegian patients.” Hakan Köksal

 

 

What is a CAR?

Before we go into the research, let us clarify an essential question. What is a CAR? Chimeric antigen receptor (CAR) T cells are T cells that have been genetically engineered to produce an artificialreceptorwhich binds a protein on cancer cells.

How does this work? T cells naturally recognize threats to the body using their T cell receptors, but cancer cells can lock onto those receptors and deactivate them. The new CAR T cell therapies are in fact genetic manipulations used to lure a T cell to make it kill cancer cells. This is what a CAR is doing, indeed CARs replace the natural T-cell receptors in any T cells and give them the power to recognize the defined target – the cancer cell.

CAR-T cell therapy is used as cancer therapy for patients with B-cell malignancies that do not respond to other treatments.

 A severe consequence of using CAR T cell therapy is that it effectively wipes out all the B cells in the patient’s body — not only the cancerous leukemia cells or the lymphoma, but the healthy B cells as well. Since B-cells are an important part of the immune system, it goes without saying that the treatment comes with risks.

Micrograph of actin cytoskeleton of T-cells. The cell is about 10µm in diameter. Photo: Pierre Dillard

T cells: T lymphocytes (T cells) have the capacity to kill cancer cells. These T cells are a subtype of white blood cells and play a central role in cell-mediated immunity.

 

Made in Norway  

Now let us move on to the new research. This particular construct was designed from an antibody that was isolated in the 1980’s at the Radium Hospital in Oslo.

The CAR construct was designed, manufactured and validated in two laboratories in the Radium Hospital campus. One is the laboratory of Immunomonitoring and Translational Research of the Department of Cellular Therapy, OUH, located at the Oslo Cancer Cluster Incubator. This laboratory is led by Else Marit Inderberg and Sébastien Wälchli. The other is the laboratory of the Lymphoma biology group of the Department of Cancer Immunology, Institute for Cancer Research, OUH. This laboratory is led by June Helen Myklebust and Erlend B. Smeland.

“Even the mouse was Norwegian.” Hakan Köksal

The pre-clinical work that made the Norwegian CAR was completed in March 2019.

In the research paper “Preclinical development of CD37CAR T-cell therapy for treatment of B-cell lymphoma”, published in the journal Blood Advances, the research team tests an artificially produced construct calledCD37CAR and finds that it is especially promising for patients suffering from multiple types of B-cell lymphoma. This may be treated successfully with novel cell-based therapy.

It now needs to be approved by the authorities and gain financial support to be further tested in a clinical study in order to benefit Norwegian patients.

 

The first CAR-therapy

CAR-based therapy gained full attention when the common B-cell marker CD19 was targeted and made the basis for the CAR T cell therapy known as Kymriah (tisagenlecleucel) from Novartis.

It quickly became known as the first gene therapy allowed in the US when it was approved by the US Food and Drug Administration (FDA) just last year, in 2018, to treat certain children and young adults with B-cell acute lymphoblastic leukemia. Shortly after, the European Commission also approved this CAR T cell therapy for young European patients. The Norwegian Medicines Agency soon followed and approved the treatment in Norway.

“CD19CAR was the first CAR construct ever developed, but nowadays more and more limitations to this treatment have emerged. The development of new CAR strategies targeting different antigens has become a growing need.” Dr. Pierre Dillard

 

Not effective for all

Although the CD19CAR T cell therapy has shown impressive clinical responses in B-cell acute lymphoblastic leukemia and diffuse large B-cell lymphoma, not all patients respond to this CAR T treatment.

In fact, patients can become resistant to CD19CAR. Such relapse has been observed in roughly 30% of the studies of this treatment. Thus, alternative B-cell targets need to be discovered and evaluated. CD37 is one of them.

“You could target any antigen to get a new CAR, but it is always a matter of safety and specificity.” Hakan Köksal said.

Dr. Pierre Dillard and Hakan Köksal are part of the team behind the new study on CD37CAR T-cell therapy for treatment of B-cell lymphoma.

 

The Norwegian plan B

The novel Norwegian CAR T is the perfect option B to the CD19CAR.

 “The more ammunition we have against the tumours, the more likely we are to get better response rates in the patients.” Hakan Köksal

The CD37CAR T cells tested in mouse models in this Norwegian study, show great potential as treatment for patients that are not responding to the established CD19CAR-treatment.

“More and more labs are studying the possibility of using CAR therapy as combination, i.e. CAR treatments targeting different antigens. Such a strategy will significantly lower the probability of patients relapsing.” Dr. Pierre Dillard said.

The CD37CAR still needs to be tested clinically. The scientists at OUS underline the importance of keeping the developed CD37CAR in Norway and having it tested in a clinical trial.

It is a point to keep it here and potentially save patients here. We would like to see the first CD37CAR clinical study here in Norway.” Hakan Köksal

 

More from the Translational Research Lab of the Department of Cellular Therapy, OUH: 

 

Encouraging news from BerGenBio

A second group of patients have been added to an ongoing phase II clinical study of a drug combination to treat lung cancer.

 

The ongoing trial is a collaborative effort between two members of Oslo Cancer Cluster: Norwegian biopharmaceutical company BerGenBio and US-based pharmaceutical company Merck (known as MSD in Europe). It involves an kinase inhibitor called bemcentinib, developed by BerGenBio, in combination with an immunotherapy drug called Keytruda (also known as pembrolizumab) from MSD.

 

“Throughout 2018, we reported encouraging updates from our ongoing proof-of-concept phase II clinical trial assessing bemcentinib in combination with Keytruda in advanced lung cancer patients post chemotherapy.”
Richard Godfrey, Chief Executive Officer, BerGenBio

 

The second group will involve patients that have been treated with immunotherapy before, but that have experienced a progression of the disease. There are various treatments available for patients with non-small cell lung cancer, but patients often acquire resistance to treatment. New treatments that can overcome these resistance mechanisms are therefore urgently needed.

 

“I am pleased that we are now extending the ongoing trial to test our hypothesis also in patients showing disease progression on checkpoint inhibitors.”
Richard Godfrey, Chief Executive Officer, BerGenBio

 

The aim is to evaluate the anti-tumour activity of this new drug combination. Preliminary results from the second patient group of the study are expected later this year. BerGenBio is in parallel also developing diagnostic tools to see which patients are most likely to benefit from their drug.

 

The decision to extend the trial was based on new positive results from pre-clinical studies, which were presented at the American Association of Cancer Research (AACR) earlier this week. The results open for the possibility to use bemcentinib both as a monotherapy and in combination with other cancer treatments on a broad spectrum of cancers.

 

 

Sign up to OCC newsletter