600MNOK in seed capital funds

Oslo Cancer Cluster member Sarsia Seed and Tromsø-based Norinnova have been given the managment of two new national seed capital funds on MNOK 300 in total by the Norwegian government. The money will be matched by privat capital. Sarsia Seed invests in life science/biotech and energy companies, whilst Norinnova invests in research based industrial biotech companies, oil and gass, marine and aquaculture.

SarsiaSeed has invested in Oslo Cancer Cluster members Vaccibody, BerGen Bio, Apim Therapeutics and 19 other companies within biotech/energy. Watch a short presentation on SarsiaSeed here.

– We are pleased that Sarsia Seed is the manager of one of the two new seed funds. The biotech sector needs competent investors as Sarsia Seed, says Jónas Einarsson, CEO of Radium Hospital Research Foundation.

The new funds will probably make their first investements in Q2 2016.


 

In Norwegian – from Innovation Norway´s home page:

Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond
Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter.

Samarbeid
– Norsk næringsliv er i omstilling. For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Dette er viktig for utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fremtidens næringsliv
Regjeringen besluttet i vår opprettelsen av to nye landsdekkende såkornfond.
Fondene skal investere i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Innovasjon Norge har nå valgt forvaltere til de nye fondene. Fondet i Bergen skal forvaltes av Sarsia Seed Management og vil særlig rette seg mot bransjer knyttet til life-science og energi. Fondet i Nord-Norge skal ledes av Norinnova Forvaltning i Tromsø, og som vil være spesielt rettet mot forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje og gass, marin sektor og akvakultur.
Hvert fond vil investere i 15 til 20 bedrifter, og skal drives p markedsmessige vilkår.

– Unge, innovative bedrifter skaper nye arbeidsplasser. Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Kompetanse og nettverk
De nye såkornfondene skal hovedsakelig konsentrere seg om prosjekter Norge, men de kan også investere i internasjonalt. Denne fleksibiliteten skal gi fondene bedre mulighet til å hente inn penger, kompetanse og nettverk fra miljøer utenfor Norge.

Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Målet er at investorene kan bruke mer tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. De to nye såkornfondene vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp.

Forvalterne skal hente inn privat kapital i månedene fremover. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.