Vi vant Siva-prisen 2017!

Oslo Cancer Cluster Incubator stakk av med Siva-prisen for 2017 på årets Siva-konferanse i Trondheim.

Slik beskriver Siva vinneren:

Oslo Cancer Cluster Incubator er en pådriver til utvikling av diagnostikk og behandling av kreftpasienter ved hjelp av ny revolusjonerende teknologi. De jobber med å omsette kreftforskning til nye medisiner og behandlingsformer. Dette gir nytt håp for kreftpasienter og bidrar til en ny helsenæring i Norge. Inkubatoren får daglig besøk av bedrifter, politikere, forskere, elever, gründere og andre som ønsker å lære eller bidra til helseinnovasjon.


Helseinnovasjon
– Alle snakker nå om at helseinnovasjon er viktig. Vi i Oslo Cancer Cluster Incubator er en viktig aktør i innen helseinnovasjon. Vi ønsker å bidra nasjonalt i dette, med en klar tynge på kreft, sier Bjørn Klem, leder for Oslo Cancer Cluster Incubator.

Han er fra seg av glede over at inkubatoren dro i land seieren på årets store Siva-happening, konferansen om den grenseløse industrien, som fant sted i Trondheim tirsdag 9. mai.


Penger til bedre nettverk
Verdiskapning og samarbeid jobber Oslo Cancer Cluster Incubator mye med, og her vil de også bruke gevinsten, som er på 300 000 kroner.

– Vi omstiller norsk næringsliv og vil fortsette med det innenfor helsenæringen. Vi vil bruke gevinsten på å fortsette med det, og på å bedre nettverket mellom klyngene i Norge og Norden, sier Klem.

Oslo Cancer Cluster Incubator kom til finalen sammen med MacGregor Norway og Protomore Kunnskapspark.

– De tre finalistene er formidable nyskapingsmiljøer som i vår bok alle er vinnere. De har på hver sin måte vært pådrivere for nyskaping og bidratt til den omstillingen og utviklingen som næringslivet i Norge er så avhengig av. Når det er sagt vil jeg på vegne av Siva gratulere Oslo Cancer Cluster Incubator med en velfortjent seier. Vi håper de fortsetter det gode og viktige arbeidet med å utvikle medisiner og bedre behandling for kreftpasienter, sier Ulf Hustad, som er prosjektleder for prisen, til Sivas nettside.


En viktig konferanse for inkubatorene

I år kom rekordmange deltakere på Siva-konferansen. De kom fra ulike inkubatorer og næringsklynger, og talte omkring 300 stykker. På konferansen fikk de presentert et nytt initiativ kalt Norsk katapult. Her skal 50 millioner kroner brukes på å etablere såkalte katapult-fasiliteter, testfasiliteter i overgangen mellom forskning og etablert industri.


Om Siva

Siva står for Selskapet for industrivekst SF. Det ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Nominated as “Norway’s smartest industrial company”

Thermo Fisher Scientific is one of three finalists to win the award and title in Oslo this Tuesday.

The technology which the biotech company is nominated for, is development of faster and cheaper DNA-sequencing. More than 70 companies were candidates for this year’s price, according to the Norwegian online tech magazine Teknisk Ukeblad. 

Thermo Fisher Scientific is one of Norway´s leading biotechs and among the most profitable. The company has played a vital role in Norwegian biotech with the development of «Dynabeads», used all over the world to separate, isolate and manipulate biological materials.

The smart element
On the question “why are you in the finals”, Ole Dahlberg, CEO at Thermo Fisher Scientific in Norway, is quick to answer.

“We have been capable of combining an established, older technology with another technology, creating maybe the most powerful tool for gene sequencing that we have in the world today”, says Dahlberg.

The smart element was using the beads in a completely new way on a microchip in combination with semiconductor technology. This link between biotech and electronics has created the instruments from Thermo Fisher which we now see in research institutes and diagnostic labs all over the world.

Ole Dahlberg, CEO at Thermo Fischer Scientific Norway, believes in their smart element.

Industrialising technology
What Thermo Fisher did, was to reduce the size of traditional magnetic beads to nano size. This resulted in much more efficient production methods. The number of people involved in the production of the beads, as well as the production time, could thereby be reduced.

Today, one person can produce ten times more beads in a day than 10-15 people could before, due to the new production technology, developed in-house.

Thermo Fisher’s Dynabeads are used in basic research, in billions of diagnostic tests, as well as in immunotherapy, all over the world. Innovation and further applications are being developed in close collaboration with research environments, clinics and industrial partners.

The importance of collaboration
“All the products we have developed, and those are quite a few, are developed in collaboration with academia and the clinical part of hospitals and other companies”, says Dahlberg.

His company has had a close collaboration with OUS Radiumhospitalet and SINTEF, and today it is part of Oslo Cancer Cluster and has offices in the Oslo Cancer Cluster Incubator.

“We greatly believe in this kind of collaboration. It creates trust. One of the interesting things with the cluster is that it leans over in education. We need a broader interest for biotechnology and life science among the young, and we also recruit a lot of young people”, says Dahlberg.

A smart approach
Thermo Fischer Scientific gets their smart young coworkers directly from Norwegian universities like NTNU and UiO, as well as from abroad.

“We use a smart approach. It is all about putting the team first and making sure that the people who work here are dedicated and proud of our products”, says Dahlberg.

9 May is the day the winner will be announced at the Norwegian conference Industrikonferansen in Oslo, held by the union Norsk Industri, part of NHO.

 

About Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific in Norway was established in 1986. The company focuses on the diagnostics market as well as the development of innovative immunotherapeutics, especially within oncology. The client portfolio features many of the world’s largest pharma and diagnostics companies. In 2014 the company had 180 employees and a turn-over of 760 MNOK. The company has production units both in Oslo and Lillestrøm. The Norwegian company is a subsidiary to Thermo Fisher Scientific. Read more at www.thermofisher.com

More about cancer research in Thermo Fisher.

 

 

OncoImmunity AS wins the EU SME Instrument grant

The bioinformatics company OncoImmunity AS was ranked fourth out of 250 applicants for this prestigious grant.

250 companies submitted proposals to the same topic call as OncoImmunity AS. Only six projects were funded.

We applied for the SME instrument grant as it represents an ideal vehicle for funding groundbreaking and innovative projects with a strong commercial focus. The call matched our ambition to position OncoImmunity as the leading supplier of neoantigen identification software in the personalised cancer vaccine market”, says Dr. Richard Stratford, Chief Executive Officer and Co-founder of OncoImmunity.


Personalised cancer vaccines
Neoantigen identification software facilitates effective patient selection for cancer immunotherapy, by identifying optimal immunogenic mutations (known as neoantigens). OncoImmunity develops proprietary machine-learning software for personalised cancer immunotherapy.

This solution also guides the design of neoantigen-based personalised cancer vaccines and cell therapies, and enables bespoke products to be developed faster.

The SME Instrument gives us the opportunity to further refine and optimise our machine-learning framework to facilitate personalised cancer vaccine design. This opportunity will help us establish the requisite quality assurance systems, certifications, and clinical validation with our partners, to get our software accredited as an in vitro diagnostic device”, says Dr. Richard Stratford.

In vitro diagnostics are tests that can detect diseases, conditions, or infections.

Dr. Richard Stratford is Chief Executive Officer and Co-founder of OncoImmunity, member of Oslo Cancer Cluster and part of the Oslo Cancer Cluster Incubator.


Hard to get
Horizon 2020’s SME Instrument is tailored for small and medium sized enterprises (SMEs). It targets innovative businesses with international ambitions — such as OncoImmunity.

“The SME instrument is an acid test; companies that pass the test are well suited to make their business global. It also represents a vital step on the way to building a world-class health industry in Norway”, says Mona Skaret, Head of Growth Companies and Clusters in Innovation Norway.

The SME Instrument has two application phases. Phase one awards the winning company 50 000 Euros based on an innovative project idea. Phase two is the actual implementation of the main project. In this phase, the applicant may receive between 1 and 2,5 million Euros.

The support from the SME instrument is proof that small, innovative Norwegian companies are able to succeed in the EU”, says Mona Skaret.

You can read more about the Horizon 2020 SME Instrument in Norwegian at the Enterprise Europe Network in Norway.

 

Thinking of applying?
Oslo Cancer Cluster helps its member companies with this kind of applications through the EU Advisor Program and close collaboration with Innovayt and Innovation Norway.

The SME Instrument is looking for high growth and highly innovative SMEs with global ambitions. They are developing innovative technologies that have the potential to disrupt the established value networks and existing markets.

Companies applying for the SME Instrument must meet the requirements set by the programme. Please see the SME Instrument website for more information.

Join NOME – Nordic mentoring programme for life sciences companies

NOME is the first Nordic mentor network connecting prospective life science entrepreneurs with handpicked international mentors.

The goal is simple: to help the very best biotech and medtech startups in the Nordics to become the next growth successes. Oslo Cancer Cluster Incubator coordinates the NOME-programme in Norway and collaborates with Oslo Medtech and the incubator Aleap to find the best match of mentors and entrepreneurs.

 

Watch the NOME information video here

Contact Bjørn Klem, General Manager of Oslo Cancer Cluster Incubator, if you would like to join NOME or if you want more information about the programme in Norway.

Take a look at the NOME website and the information flyer for more information about the programme. 

 

The PCI Biotech and Ultimovacs collaboration awarded NOK 500,000 from Innovation Norway

The PCI Biotech and Ultimovacs collaboration awarded NOK 500,000 from Innovation Norway

Oslo (Norway), 6 January 2017 – PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer focused biopharmaceutical company, and Ultimovacs, a pharmaceutical company developing novel immunotherapy against cancer, today announced that they are awarded NOK 500,000 for further development of the existing preclinical research collaboration. The purpose of the collaboration is to utilise the companies’ complementary scientific platforms to explore potential synergies and the grant will support these activities. The Innovation Norway grant of NOK 500,000 is awarded for 2017 and the grant is made available through Oslo Cancer Cluster a Norwegian Centre of Expertise.

Please see attached press release for further details.

Contact information:
PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, N-0379 Oslo, Norway. www.pcibiotech.com
Per Walday, CEO, pw@pcibiotech.no, Mobile: +47 917 93 429.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

International press event created attention all over Europe

Early September Oslo Cancer Cluster hosted an international press event with our member Abbvie. Over 20 journalists from all over Europe came to the Oslo Cancer Cluster Incubator and Innovatiion Park to learn more about the latest technological and scientific developments within cancer research.

 

The journalists attended a full day meeting at the Innovation Park which included a lab session with Ullern High School students and researchers at the Cell Therapy Lab, whom showed them how cells are programmed to kill cancer cells. Gunnar Sæter, Head of the Cancer Institute, introduced the journalists to the topic of precision medicine in oncology with Oslo Cancer Cluster members SAS and IBM demonstrating the latest developments within data collection and analysis. Giske Ursin, Director of  Cancer Registry Norway, explained how the unique health data we have in Norway provides a large unused potential within oncology.

 

The journalist also got to meet Deborah Simms, journalist and cancer survivor and her doctor, John Gribben from the Barts Cancer Institute. They explained the role of collaboration in the diagnostics and treatment of patients with unmet need.

 

You can see the invitation video for the event here:

See the video from the event made by students at Ullern High School here:

More about Deborah Simms and her patient journey here:

News stories related to the event:

Innovasjonsrammen 2016

Det overordnede målet med Innovasjonsrammen 2016 er å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Midlene skal brukes til mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering). Innovasjonsrammen 2016 skal bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.

Oslo Cancer Cluster har fått tildelt en rammebevilgning på en million kroner, som kan trekkes på etter saksbehandling og innvilgning fra Innovasjon Norge. Klyngen forestår selv prioriteringer av egne prosjekter innenfor rammen ved at daglig leder eller en med mandat fra daglig leder anbefaler søknaden på vegne av klyngen. Prioriteringene skal være gjort i samråd med klyngens styre.

Prosjektene må innfri kravene for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI) i statsstøtteregelverket. Et av kravene er at støtten kun kan gis til èn bedrift eller ett kompetansesenter. Søker kan imidlertid få dekket kostnader ved kjøp av tjenester fra partnere i samarbeidsprosjektet.

Innovasjonsrammen stiller krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to virksomheter inngår (merk; minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen).

Tilskudd fra Innovasjonsrammen 2016 gis i tråd med regelverket for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI-støtte) i statsstøtteregelverket. Støtten skal gis på områdene mobilisering og konseptualisering. Regelverket åpner for 25-45% støtte avhengig av bedriftenes størrelse samt 15% i samarbeidsbonus.

Interesserte bedrifter i Oslo Cancer Cluster bes ta kontakt med bk@occincubator.com for mer informasjon og søknadsskjema. Søknadene vil vurderes av et ekspertpanel, og innleveringsfristen for søknaden er 7.september.

På vegne av Oslo Cancer Cluster

Bjørn Klem

Nadine Lohs hired as Operation Manager

The Oslo Cancer Cluster Incubator has recruited Nadine Lohs to be responsible for the operation of the Incubator from 1st August.

Nadine Lohs is from Austria and has recently completed her Master of International Health and Social Management at the Management Center Innsbruck. She has had an internship at Oslo Cancer Cluster Incubator this Spring.

Contact details:

E-mail: nadine@occincubator.com

Phone: 90 76 23 63

Thermo Fisher Scientific will create Google-like envionment for biotech in the Oslo Cancer Cluster Incubator

Thermo Fisher Scientific will rent over 800m2 in the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, the company will create a creative Google-like environment with a particular focus on diagnostics and the development of new treatments using cancer immunotherapy.

 

 Thermo Fisher Scientific is one of Norway´s leading biotechs and among the most profitable. The company is expanding and during the first quarter of 2016 the entire management team, production team and parts of the R&D milieu will move to the Oslo Cancer Cluster Incubator. Here, 800m2 will be set up like a creative Google-like office space.

– We are really pleased that Thermo Fisher Scientific chooses to move into Oslo Cancer Cluster Incubator. The company, which initially was established as Dynal in 1986, has played a vital role in Norwegian biotech with the development of «Dynabeads» that is used all over the world. Their record of accomplishment of bringing innovative products to the market is impressing. For the environment in the incubator it is crucial to have a global, experienced actor present, says Bjørn Klem, CEO Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Strong in immunotherapy

The overall aim of the Oslo Cancer Cluster Incubator is to contribute to the successful development of oncology biotechs so that they may reach the market with their innovative treatments against cancer. The cancer R&D milieu in Norway in general is strong within cancer immunotherapies, which is also the case with the incubator companies.

– Thermo Fisher´s «Dynabeads» is used in basic research, in billions of diagnostic tests as well as in immunotherapy all over the world. Innovation and further applications is developed in close collaboration with research environments, clinics and industrial partners. Oslo Cancer Cluster has become one of the leading innovation clusters and we would like to take an active role in further developing the cluster. We think that co-localisation with the milieu in the incubator will be a catalyst for our growth and innovation in the future, says Ole Dahlberg, CEO Thermo Fisher Scientific in Norway.

 

Facts: 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific in Norway (former Dynal Biotech) was established in 1986. The company focuses on the diagnostics market as well as the development of innovative immunotherapeutics, especially within oncology. The client portfolio features many of the world’s largest pharma and diagnostics companies. In 2014 the company had 180 employees and a turn-over of 760 MNOK. The company have production units both in Oslo and Lillestrøm. The Norwegian company is a subsidiary to Thermo Fisher Scientific which is listed on NYSE. www.thermofisher.com


In Norwegian:

Thermo Fisher Scientific inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator: Styrker miljøet rundt immunterapi mot kreft

Thermo Fisher Scientific skal leie over 800m2 i Oslo Cancer Cluster Incubator. Selskapet skal skape et kreativt ‘Google-aktig landskap’ innen bioteknologi med særlig fokus på diagnostikk og utvikling av nye former for behandling ved bruk av immunterapi.

Thermo Fisher Scientific er et av Norges største biotekselskap og blant de mest lønnsomme. Selskapet utvider og flytter nå hele ledergruppen og produktorganisjasjonen, samt deler av sitt forsknings- og utviklingsmiljø over til Oslo Cancer Cluster Inkubator. I 5.etasje i inkubatoren skal over 800m2 omgjøres til et kreativt landskap for ansatte i selskapet med fokus på forskning og utvikling innen diagnostikk og immunterapi mot kreft.

– Vi er utrolig glade for at Thermo Fisher Scientific velger å flytte inn i Oslo Cancer Cluster Inkubator. Selskapet, som startet som Dynal i 1986 er en viktig del av norsk bioteknologihistorie med sin utvikling av «Dynabeads»  basert på Ugelstadkulene. De har vist gjentatte ganger at de kan kommersialisere god forskning. Det vil bety mye for resten av miljøet i inkubatoren å ha med en så erfaren aktør med global tilstedeværelse, sier Bjørn Klem som er daglig leder i Oslo Cancer Cluster Incubator.

 

Viktig for et Norge i omstilling

Oslo Cancer Cluster Inkubator skal bidra til at flere selskaper lykkes med å utvikle sin behandling av ulike kreftformer. Immunterapi mot kreft er en helt ny måte å behandle kreft på der kroppens eget immunforsvar aktiveres for å bekjempe kreftcellene. Miljøet i inkubatoren er særlig sterke innen dette fagfeltet, som blir ytterligere styrket ved at immunmonitoreringsenheten ved seksjon for celleterapi ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet flytter inn med syv ansatte i tillegg til Thermo Fisher Scientific.

 

– Thermofisher sine «Dynabeads» brukes i dag innen grunnforskning, til milliarder av diagnostiske tester og nå innen immunterapi. Innovasjon og applikasjonsutvikling skjer i nært samarbeid med forskningsmiljøer, klinikker, og industrielle partnere. Oslo Cancer Cluster har demonstrert høye ambisjoner og gjennomføringsevne på å bli en av de ledende innovasjonsklyngene og vi ønsker å være en del av det. Samlokalisering og felles aktiviteter med klinikken og andre selskaper tror vi er en katalysator for vår vekst og innovasjonsgrad fremover, sier Ole Dahlberg, administrerende direktør i Thermo Fisher Scientific i Norge.

 

– Statsminister Erna Solberg sa da hun åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og inkubator i august i år at helseindustri er en industri med dobbel gevinst: Fremskrittene som gjøres bidrar til velferd og helse samtidig som de skaper verdier og arbeidsplasser. Vi er overbevist om at det norske kreftforskning- og utviklingsmiljøet kan bety mye for et Norge i omstilling, samtidig som vi utvikler morgendagens kreftbehandling, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

 

Kontaktpersoner:

Oslo Cancer Cluster Inkubator: Bjørn Klem, daglig leder: e-post: bk@occincubator.com mobil: 924 161 56

Oslo Cancer Cluster: Ketil Widerberg, daglig leder: e-post: kw@oslocancercluster.no, mobil: 915 77 990

Thermo Fisher Scientific: Ole Dahlberg, adm.dir, e-post: ole.dahlberg@thermofisher.com, mobil 91108260 eller Geir Hetland, finansdirektør, e-post: geir.hetland@thermofisher.com, mobil: 98218280

 

Thermo Fisher Scientific:
Thermo Fisher Scientific i Norge (tidl Dynal Biotech) ble etablert i 1986. Selskapet har fokus på det diagnostiske markedet samt utvikling av nye former for immunterapi spesiellt innenfor kreftområdet. Kundeportoføljen består av mange av verdens største pharma og diagnostiske selskaper i verden. I 2014 hadde selskapet 180 ansatte og omsatte for 760 millioner. Selskapet har produksjonslokaler både i Oslo og Lillestrøm. Det norske selskapet er et datterselskap til Thermo Fisher Scientific som er et børsnotert selskap på NYSE. www.thermofisher.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HealthCap opens office in Oslo Cancer Cluster Incubator

HealthCap, a leading life science venture capital firm, has opened office in the newly established incubator in the Oslo Cancer Cluster Innovation Park. HealthCap also becomes a member of the Oslo Cancer Cluster.

 

HealthCap recognizes the emerging life sciences industry in Norway. “The strong environment created in the dedicated oncology cluster, bringing together all parts of the oncology value chain at the world renowned Radiumhospitalet, holds promise to play an important role in the development of the next generations of oncology treatments. We look forward to take part in and contribute to this important endeavor”, says Björn Odlander, managing partner of HealthCap.

HealthCap has retained Ludvik Sandnes to supervise the Norwegian operations. Ludvik Sandnes is a special advisor to HealthCap and has more than 40 years of experience from international corporate finance and asset management. He is currently the chairman of the listed Norwegian oncology company Nordic Nanovector AS.

 

HealthCap will host a seminar at the Oslo Cancer Cluster Innovation Park on December 9th at 12.30.
Please sign up here, the program will be published shortly.

The CEO of Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster Incubator, Ketil Widerberg says “We are extremely happy to have HealthCap on board both in the Oslo Cancer Cluster and in the Incubator. HealthCap´s track record of investing in life science is impressing, and their competence and network will be valuable for further building a viable oncology industry based on excellent cancer research at Norwegian academic institutions.”

HealthCap invests in companies developing targeted therapies for rare diseases, cancer and genetic diseases, among others. HealthCap was the lead investor in the Norwegian oncology company Algeta, which was acquired by Bayer for USD 2.9 bn, and is the largest shareholder in the Norwegian oncology companies Nordic Nanovector AS and Targovax AS.

Purely focused on oncology, the Oslo Cancer Cluster Innovation Park and Incubator, will ensure that bright ideas in the lab benefit cancer patients faster than today.

 

For more information, please contact:

Björn Odlander, managing partner HealthCap,  email: bjorn.odlander@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Johan Christenson, partner HealthCap, email: johan.christenson@healthcap.eu, phone: +46 8 442 58 50

Ketil Widerberg, CEO Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board Oslo Cancer Cluster Incubator, email: kw@oslocancercluster.no, phone: +47 915 77 990

 

Facts:

HealthCap:
HealthCap is a leading European venture capital firm investing exclusively and globally in life sciences. A cornerstone of the strategy is to invest in companies developing therapeutic interventions that have the potential to significantly improve patient outcomes. HealthCap backs companies developing targeted therapies for rare diseases, orphan drugs, cancer and genetic diseases, among others. The HealthCap team of ten partners, five of whom are MD PhDs, has established its reputation as one of Europe’s preeminent life science specialists amongst VCs and entrepreneurs. See more at: www.healthcap.eu

 

Oslo Cancer Cluster
Oslo Cancer Cluster is a strong biotech cluster well positioned in the global oncology industry. The cluster is particularly strong in immuno-oncology and works to release the potential that lies within Norwegian oncology registries and bio banks. 70 members make up the cluster and represent the entire oncology value chain. www.oslocancercluster.no

 

Oslo Cancer Cluster Incubator
Oslo Cancer Cluster Incubator offers lab and office space to researchers and biotechs developing cancer treatments, as well as companies offering competence, services and an international network crucial to succeed in this globally competitive area. The incubator´s over all aim is to develop more companies based on excellent cancer research as well as to contribute to their success. Today, more than X companies are part of the incubator. www.occincubator.com

 

Oslo Cancer Cluster Innovation Park AS

Total space: 36 000 m²

Vision: The vision of the Oslo Cancer Cluster Innovation Park is to create Europe’s leading environment for education, research and industry within oncology, while also shortening the time it takes to develop new cancer medication and diagnostics.

Tenants: Oslo University Hospital, The Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norwegian Cancer Registry, Oslo Cancer Cluster SA, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, The Norwegian Radium Hospital Research Foundation, The Oslo Hospital Pharmacy, Ullern High School and leading Norwegian biotech companies such as Ultimovacs and PCI Biotech.

Owners: OBOS, Industrifinans, Radium Hospital Foundation, Utstillingsplassen Eiendom, Oslo Cancer Cluster and Oslo Cancer Cluster Incubator.

Opened officially August 24 2015 by the Prime Minister of Norway, Erna Solberg.

www.occinnovationpark.com